Viktig melding

Vestvågøy kommunes priser

Kommunen deler hver høst ut priser til noen som fortjener ekstra anerkjennelse for sitt arbeid og engasjement i lokalsamfunnet. Kjenner du en eller flere ildsjeler i Vestvågøy som fortjener å bli hedret for sin innsats?

Grafisk banner med gullklistremerker - Klikk for stort bilde

 

Formålet med prisene er å løfte frem personer, organisasjoner eller bedrifter som har utmerket seg innenfor sin kategori, og som er viktige og positive drivkrefter i vårt lokalsamfunn i Vestvågøy.

 

På denne siden finner du:

 

Næringsprisen

Næringsprisen har til formål å stimulere til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Næringsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner. Prisen går til noen som gjort en innsats utover det en vanligvis kan forvente, og i tråd med formålet med prisen. 

Næringsprisen deles ut hver høst.

 

Kulturprisen

Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet i Vestvågøy. Kulturprisen tildeles en person eller organisasjon som på særskilt måte har utmerket seg innenfor kunstnerisk eller kulturell virksomhet, eller som på annen måte har nedlagt et fortjenestefullt arbeid for kulturlivet i kommunen.

Kulturprisen deles ut hver høst.

 

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats over lengre tid. Kommunen ønsker å vise sin anerkjennelse og takknemlighet til de som bidrar med frivillig arbeid. Frivillighet har en positiv effekt i samfunnet vårt, og bidrar til kompetanse, læring og inkludering – og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være del av et fellesskap. De frivillige bruker gjerne en stor del av sin fritid for fellesskapet, og på å skape aktivitet i lokalsamfunnet – enten vedkommende trives ute i rampelyset eller bak i kulissene.

Frivillighetsprisen deles ut hver høst.

 

Miljøprisen

Miljøprisen deles ut annet hvert år. Den er opprettet for å stimulere til nytenking og innsats i miljøarbeidet hos kommunens innbyggere, organisasjoner, virksomheter og næringsliv. Miljøprisen kan gis til personer, organisasjoner, private og offentlige virksomheter (utenom Vestvågøy kommune), som på forbilledlig vis har lykkes med å integrere respekten for natur og miljø i sin virksomhet eller gjerning – eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet. Miljøprisen skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet kan fremstå som et godt eksempel for andre.

Miljøprisen deles ut hvert andre år.

 

Kriterier

Prisene går til noen som med sin innsats i Vestvågøy oppfyller én eller flere kriterier:

  • Har langt ned en innsats utover det som er forventet.
  • Har utmerket seg innenfor et område.
  • Har oppnådd betydelige resultater.
  • Bidrar til nyskaping og/eller utvikling.

 

Prisene består av en statuett og diplom. Tid og sted for prisutdelingene varierer, og vil bli kommunisert ut i forkant. Det er mulig å sende inn nominasjoner hele året, men for at kandidaten skal bli vurdert for årets prisutdeling, må nominasjonen fremmes innen 1. september.

 

Vinnerarkiv – tidligere års prisutdelinger

 

 

Send inn dine forslag

Du som innbygger i Vestvågøy kan fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater du syns fortjener litt ekstra anerkjennelse. Forslagene må være godt begrunnet. Det er mulig å sende inn nominasjoner hele året, men for at kandidaten skal bli vurdert for årets prisutdeling, må nominasjonen fremmes innen 1. september.

 

Forslag med begrunnelse kan sendes på: 

 

Det må komme tydelig frem hva henvendelsen gjelder. Merk e-posten eller brevet med «Kandidat næringsprisen», «Kandidat kulturprisen», «Kandidat næringsprisen» eller «Kandidat miljøprisen».