Viktig melding

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Vestvågøy kommune samarbeider med Flakstad og Moskenes kommune om Rask psykisk helsehjelp. 

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskel, lett tilgjengelig, kortvarig behandlingstilbud for mild og moderat angst og depresjon. 

 

Kort fortalt: 

  • Et tilbud til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker 
  • Send oss en epost til rph@vestvagoy.kommune.no med navn og telefonnummer, så kontakter vi deg innen en ukes tid
  • Ved behov for akutt hjelp ring fastlege, legevakt (116 117) evt. 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp 
  • Vår telefon (907 64 320) blir midlertidig ikke besvart 

Rask psykisk helsehjelp deltar i et forskningsprosjekt, les mer om dette her. 

      

      

Trenger du støtte til å takle hverdagen?

Rask psykisk helsehjelp er tilbudet til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie. Aktuelle problemer kan være angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, alkoholproblematikk, søvnproblemer, stress og belastninger, samlivsproblemer, utbrenthet og sorg. 

Tilbudet har lav terskel, ingen ventetid, ingen krav til henvisning. Tilbudet er rettet mot de over 16 år bosatt i Vestvågøy, Flakstad eller Moskenes kommune. 

Vi er et tverrfaglig team som består av vernepleiere, sykepleiere og psykolog med og uten videreutdanninger og alle har flere års erfaring innen psykisk helse. Alle har gjennomgår opplæring i kognitiv terapi. Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandlingskontakt hos oss. De ansatte har taushetsplikt.

Du vil normalt få et tilbud innen en til to uker etter henvendelsen. Ved behov for akutt hjelp: Kontakt din fastlege eller legevakt (telefonnummer 116 117), eventuelt AMK telefon 113. 

Send oss epost en epost (rph@vestvagoy.kommune.no) med navn og telefonnummer, men vennligst ikke send sensitiv informasjon. 

Nyttige ressurser for å komme igang med selvhjelp:

Nettsider:  

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk:

  • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
  • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
  • "Bedre Søvn - En håndbok for deg som sover dårlig" Bjørn Bjorvatn.
  • "Energityvene" - Utmattelse i sykdom og hverdag. Torkil Berge , Ellen Fjestad , Lars Dehli 

Anbefalte videoer:

 

Informasjon til deg som skal i gang med Rask psykisk helsehjelp: 

Vurderingssamtale

  • Vi har fordelingsmøter på tirsdager og du vil bli kontaktet etter påfølgende tirsdag. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål.
  • Vi forsøker da å finne ut av om du skal innkalles til en vurderingssamtale, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre hjelpetilbud.

 

Informasjonsskriv til deg som er innkalt til vurderingssamtale:

Kontakt

Rask psykisk helsehjelp
E-post

Vennligst ikke send sensitive personopplysninger pr. epost. Send oss navn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg.