Viktig melding

RPH deltar i et forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet   

Vi er nå med i et forskningsprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Vi ønsker å finne ut mer om hvor godt veiledet internettbasert behandling virker sammenlignet med andre tilbud ved Rask psykisk helsehjelp.

Mange som sliter med angst og depresjon har ikke tilgang til evidensbasert behandling. I de siste årene har flere studier funnet at veiledet internetbasert behandling kan bidra til å løse denne utfordringen, og å være et likeverdig behandlingsalternativ til mer tradisjonell samtaleterapi. Til nå har internettbasert behandling i liten grad blitt utprøvd i primærhelsetjenesten i Norge. Helsedirektoratet har derfor satt i gang et pilotprosjekt for å prøve ut en veiledet internetbasert behandling i flere kommuner som tilbyr Rask Psykisk Helsehjelp. Programmet som testes har blitt utviklet av Assistert Selvhjelp AS. Folkehelseinstituttet har fått ansvar for å gjennomføre evalueringen.

Alle som søker hjelp ved Rask psykisk helsehjelp under prosjektperioden, som vurderes å være innen målgruppen og er i målgruppen for prosjektet, vil bli inviterte til å delta. Det er tre tilbud ved Rask psykisk helsehjelp som er en del av dette forskningsprosjektet:

Gruppe 1 - Veiledet internettbasert behandling

Deltakere som trekkes til denne gruppen følger du veiledet internettbasert behandling med bruk av program fra «Assistert selvhjelp». Du følger selv opplegget i programmet, og får korte oppfølgingssamtaler enten på telefon eller på kontoret.

Gruppe 2 - Individuelle samtaler

Deltakere som trekkes til denne gruppen følger tidsavgrenset, individuelt og strukturert psykologisk behandlingstilnærming basert på kognitiv terapi.

Gruppe 3 - Ordinær oppfølging ved Rask Psykisk Helsehjelp

Deltakere som trekkes til denne gruppen tilbys ordinær oppfølging ved Rask psykisk helsehjelp, som kan bestå av veiledet internetbasert behandling, gruppetilbud, samtaleterapi eller en kombinasjon av disse tre.

 

Hva innebærer forskningsprosjektet?

For å delta i denne studien, vil du først inviteres til en vurderingssamtale med terapeut ved Rask Psykisk Helsehjelp. I denne samtalen får du informasjon om forskningsprosjektet, dere finner ut om du er i målgruppen for prosjektet og om ønsker å delta. Vil du delta, blir du bedt om å fylle ut et anonymt spørreskjema på PC, nettbrett eller mobil som tar cirka 20-30 minutter. Deretter blir du tilfeldig trukket til en av tre grupper: den første gruppen får tilbud om veiledet internettbasert behandling, den andre gruppen får tilbud om korttids samtaleterapi, mens den tredje gruppen mottar ordinær oppfølging ved Rask Psykisk Helsehjelp.

Trekningen er helt tilfeldig og det er ingen, verken du selv eller noen du møter i prosjektet, som kan påvirke eller som på forhånd vet utfallet av tildeling. Tilfeldig fordeling er ofte brukt i forskning fordi det er den beste metoden for å teste effekten av et nytt tiltak.

Underveis og etter behandlingen vil du bli invitert til å besvare på en rekke korte spørreskjemaer.

Hvorfor delta i et forskningsprosjekt?

Gjennom din deltakelse vil du få hjelp til å mestre psykiske helseproblemer, gjennom en av tre behandlingsformer ved Rask psykisk helsehjelp, samtidig som du blir er viktig bidragsyter for ny kunnskap om hva som er virksomme hjelpetilbud for angst og depresjon i primærhelsetjenesten. Avhengig av resultatene kan ny informasjon fra evalueringen føre til at veiledet internettbasert behandling blir tilgjengelig for flere som trenger det.

Mer informasjon?

Ytterligere informasjon vil du få under vurderingssamtalen.

Forskingsprosjektet gjennomføres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet. Prosjektleder er Dr. Marit Knapstad ved Folkehelseinstituttet. Har du generelle spørsmål om hva det innebærer å delta i et forskningsprosjekt, kan du ta kontakt med Marit Knapstad ved Folkehelseinstituttet (epost: marit.knapstad@fhi.no, mobil: 99235930).