Viktig melding

Mer om Rask psykisk helsehjelp

Modellen Rask psykisk helsehjelp innebærer:

- Veiledet selvhjelp gjennom nettbaserte mestringsverktøy (https://assistertselvhjelp.no/). Du vil da få en kode fra din oppfølger og du gjennomfører programmene hjemme på din PC/telefon/Ipad og får telefonoppfølging en gang i uken. Sjekk ut denne filmsnutten som forteller mer om internettassistert behandling.

- Mestringskurs som har som mål gi deg kunnskap om psykisk helse og verktøy for å mestre psykiske plager. Det er fire kurs, ett kurs hver uke i fire uker. Hvert av kursene varer 2,5 time. Kursene bygger på hverandre, så det er viktig å få med seg alle fire kursene. Tema i kursene vil være innføring i kognitiv terapi, kunnskap om og verktøy for å mestre depresjon og angst, søvnplager, selvhevdelse og fokus på forholdet mellom jobb/skole og psykisk helse. Man trenger ikke si noe dersom man ikke ønsker det på kursene. 

Korttids individuell samtalebehandling som er basert på kognitiv terapi med mulighet for inntil 10 terapitimer. Tema i terapien vil være basert på det du strever med. 

 

Her kan du lese mer om Rask psykisk helsehjelp: 

 

Ansatte ved Rask psykisk helsehjelp

  • Kristoffer Johansen
  • Anne-Lise Starheim
  • Eirin Egghjem
  • Adele Eilertsen
  • Marte Hykkerud Klevstad