Viktig melding

Sommernytt

Vi ønsker alle en fin sommertid, og deler i den anledning litt forskjellige oppdateringer fra Vestvågøy kommune.

Oppløftende øvelse

Lofoten brann- og redningsvesen øver kontinuerlig for ulike scenarioer og hendelser. Det inkluderer å jevnlig ta i bruk forskjellig utstyr og materiell. I dag stoppet de forbi rådhuset med en lift som strekker seg hele 42 meter over bakken – til glede for skuelystne ansatte i lunsjpausen.

Brannvesenet og Vestvågøy håper du får en like oppløftende og trygg sommer, som denne gjengen under dagens demonstrering. 

Flere personer i en lift - Klikk for stort bilde Vestvågøy kommune

 

Lift som er heis høyt opp i luften - Klikk for stort bilde Vestvågøy kommune

 

 

«Fremsam» – sammen for helsefremmende lokalsamfunn 

Av: Greta Klevstad (og Ida Christensen)

«Fremsam» er et nasjonalt nettverk for helsefremmende samfunn. Nettverket består av engasjerte kommuner og fylkeskommuner som jobber sammen for å skape gode livsvilkår for alle innbyggere.

Årets samling
Forrige måned møttes nettverket i Modum kommune på Østlandet, og med fra Vestvågøy var politiker Anne Sand og folkehelsekoordinator Greta Klevstad. Temaet i år var «Oppveksten, grunnmuren for livets helse og livskvalitet» – om hvordan gode oppvekstsvilkår legger et viktig fundament for helse og livskvalitet gjennom hele livet, og hvordan man sikrer at flest mulig får en god start på livet.

Et høydepunkt
Størst inntrykk gjorde kanskje besøket i verdens største hoppbakke, Vikersundbakken. Her fikk deltakerne innblikk i det omfattende forebyggende arbeidet som gjøres blant barn og unge – ikke minst gjennom prosjektet «Fremtidens skole» (se video). Dette prosjektet, som startet i august 2016, tilbyr praktisk opplæring i fag som anleggsmaskinfører, anleggsgartner, tømrer og betongarbeid. Opplæringen foregår hovedsakelig i Vikersund Hoppsenter, og prosjektet er et tverrfaglig samarbeid der også næringslivet er sterkt involvert og satser på ungdom. Til sammen har over hundre ungdommer gjennomført og kommet seg ut i arbeidslivet. Tiltaket er rettet mot ungdom med stort fravær eller de som faller ut av skolen.

Vestvågøy vertskap i 2025
Vestvågøy er medlem av «Fremsam», og neste år, 4.–6. juni 2025 har «Fremsam» valgt å legge den årlige samlingen til Vestvågøy.

Målet med «Fremsam» er å inspirere og heve kompetansen til politikere og ansatte i kommunene. Gjennom nettverket kobles medlemmene opp mot spennende aktører og innovative prosjekter, og slik bringes ulike fagfelt sammen og bygger bro mellom akademia og praksisfeltet. «Fremsam» er en del av WHOs europeiske Healthy Cities-nettverk.

Vi gleder oss til å ønske alle velkommen til Vestvågøy neste sommer!
 

To personer holder opp hver sin plakat - Klikk for stort bildeVestvågøy er medlem av «Fremsam», der Greta Klevstad (t.v.) er administrativ kontakt fra kommunen, og Anne Sand (t.h.) er politisk kontakt.

 

Et titals personer samlet med hendene i været - Klikk for stort bildeGruppebilde fra forrige måneds nettverkssamlinger i Modum kommune på Østlandet.

 

 

Kollegastøtte  

Av: Thomas Thomassen

En trivelig medarbeider har vært uheldig å pådra seg et benbrudd ute på tur, og trengte litt oppfølging. Som sagt, så gjort. Gode kolleger i rådhusets 2. etasje tok et besøk til «ranchen» på Gravdal og hadde en hyggelig lunsj sammen med henne. 

Fv. Ingunn Abrahamsen, Ketil Trondsen, Gro Smedsund og Audun Busch Bonnier i hyggelig lag. Thomas Thomassen

Koordinatoren ble oppdatert, og hun kunne også oppdatere de besøkende siden hun jobber hjemmefra.

Vi ønsker henne god bedring og en god sommer!

 

 

Rådhuset og Origo er nå miljøsertifisert

Av: Eva-Mari Rahkola (og Ida Christensen)

Vi er stolte av å kunngjøre at Vestvågøy rådhus og Origo-bygget har oppnådd miljøsertifisering. Dette er resultatet av et omfattende tverrfaglig arbeid som startet våren 2023.

Hva betyr miljøtårnsertifiseringen?
Sertifiseringen er en anerkjennelse som bekrefter at arbeidsplassene følger strenge miljøkrav for å redusere miljøbelastningen. Dette innebærer tiltak innen energisparing, avfallshåndtering, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Sertifiseringen er et viktig skritt mot en bærekraftig drift i praksis, og bidrar til at kommunen jobber strategisk og konkret.

Veien videre: barnehager og skoler
Sertifiseringen av rådhuset og Origo er bare begynnelse. Målet er at alle kommunale områder skal miljøsertifiseres. Neste steg på veien er barnehager og skoler, som vi håper blir del av vårt bærekraftarbeid fremover.

Fokus på arbeidsmiljø og miljøledelse
Nye temaer innenfor sertifiseringen inkluderer arbeidsmiljø og miljøledelse. Dette betyr at vi skal jobbe strategisk og systematisk for å implementere miljømålene i hele organisasjonen. Ved å integrere dette i vårt daglige arbeid, sikrer vi en mer helhetlig tilnærming til bærekraft.

Vi ser frem til å fortsette arbeidet og håper kommunen kan inspirere flere til å følge etter. 
 

Person signerer skilt - Klikk for stort bildeOrdfører Jonny Finstad signerer den nye plaketten på rådhuset Vestvågøy kommune

 

 

«Planvask» for økt naturmangfold

Av: Eva-Mari Rahkola (og Ida Christensen)

Vestvågøy kommune har mottatt et tilskudd på 400.000 kroner fra Miljødirektoratet for å gjennomføre en såkalt «planvask». Dette innebærer en gjennomgang av eldre, vedtatte arealplaner for å vurdere om de skal oppheves eller endres i lys av dagens kunnskap om naturmangfold.

Planvasken bidrar til å sikre at kommunens fremtidige utviklingsprosjekter og arealdisponeringer bedre ivaretar naturmangfoldet. Arbeidet vil være en viktig del av implementeringen av tiltakene som allerede er foreslått i kommunedelplanen for naturmangfold.

Tilskuddet fra Miljødirektoratet representerer en viktig støtte. Ved å oppdatere planene basert på nyeste kunnskap om naturmangfold, legger kommunen til rette for en utvikling som tar hensyn til både miljø og samfunn.

 

Skogsopp og blader - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Eva-Mari Rahkola, samfunnsplanlegger i Vestvågøy kommune

 

 

God kaikapasitet i Stamsund

Av: Kjell Jakobsen (og Ida Christensen)

Det har lenge vært stor etterspørsel etter kaiplass i Stamsund, spesielt for den mindre kystflåten. Vi har derfor jobbet i lengre tid med å finne en egnet plass for en ny flytebrygge for disse.

Bit for bit
I 2021 startet planleggingen av den etterlengtede flytebryggen. Underveis var det usikkert om fiskerihavnene skulle overføres til fylkeskommunen eller forbli statlige, og derfor var det ingen steder å søke støtte til prosjektet. Vestvågøy kommune besluttet derfor å finansiere hele prosjektet selv. En splitter ny, 40 meter lang flytebrygge i betong ble kjøpt inn fra Marina Solution AS. Geir Asbjørn Pedersen i FKPD AS hadde allerede tilbudt oss å legge den nye flytebryggen ut fra deres eiendom ved Coop prix i Stamsund, og dermed var alt klart til Lofotsesongen i januar 2022.

Da det senere i 2022 ble avklart at fiskerihavnene skulle forbli statlige, kunne vi igjen søke om midler til flytebrygger. Med støtte fra Kystverket fikk vi tilskudd til ytterligere en ny 40 meter lang flytebrygge, som ble forlenget på den allerede ferdigstilte bryggen. Bit for bit har vi nå en imponerende 80 meter lang betongflytebrygge i Stamsund.

Økt kapasitet
I tillegg til den 80 meter lange flytebryggen, har vi også en 40 meter brygge ved Burekka. Noe som gir oss totalt 120 meter med betongflytekaier for den mindre kystflåten. Dette i tillegg til en kommunal fastkai ved Lerøy på over 170 meter, som betjener de større fartøyene.

Denne økningen betyr at Stamsund nå har god kapasitet med kaiplass for kystflåten, og vi håper dette vil bidra til å styrke våre lokale maritime næringer.

Samarbeid
Havnesjef Kjell Jakobsen og ordfører Jonny Finstad mente det var helt på sin plass med en liten symbolsk overrekkelse til Geir Asbjørn Pedersen, for et godt samarbeid i prosessen. 
 

Fire personer på en flytebrygge - Klikk for stort bildeNy flytebrygge og bedre kapasitet i Stamsund Vestvågøy kommune

 

To personer håndhilser - Klikk for stort bildeOverrekkelse av plakett for å markere et godt samarbeid i prosessen. Fra venstre: ordfører Jonny Finstad og Geir Asbjørn Pedersen i FKPD AS. Vestvågøy kommune

 

 

Kulturens samfunnsmessige verdier

Av: Trond Handberg (og Ida Christensen)

De siste to årene har kulturkonsulent Trond Handberg i Vestvågøy kommune deltatt i et nordisk-baltisk samarbeidsprosjekt kalt «Added», støttet av Nordplus og Nordisk ministerråd. Prosjektet har fokusert på å utvikle et digitalt verktøy som kan vurdere kulturelle aktiviteters tilleggverdier i samfunnet.

Hvorfor kultur er så viktig
Kulturelle aktiviteter som musikk, dans, teater, idrett, kunst og kunsthåndverk har en stor egenverdi. Men i tillegg til denne egenverdien, bringer kultur med seg flere samfunnsmessige tilleggsverdier som ofte kan være vanskelige å dokumentere og måle. Prosjektet har som mål å belyse nettopp disse verdiene.

Lokal identitet, sosial inkludering, mangfold, aktivt medborgerskap, demokratiske verdier og miljø er eksempler på positive synergier som kan oppstå i kjølvannet av kulturaktiviteter.

Hensikten med prosjektet
Gjennom prosjektet har gruppen jobbet med å lage et digitalt kartleggingsverktøy, i form av et spørreskjema. Det har til hensikt å hjelpe lag og foreninger med å vurdere sine aktiviteter og potensielle tilleggsverdier.

Kulturkonsulent Trond Handberg forteller at han håper verktøyet vil være til hjelp for å:

 • Gi foreninger selvinnsikt og hjelpe dem med å identifisere forbedringsområder.
 • Dokumentere den samfunnsmessige betydningen av frivillig arbeid.
 • Støtte foreninger i å argumentere for tilskudd basert på deres samfunnsverdi.


Han påpeker at det stadig er rom for utvikling, men at det likevel representerer et viktig skritt mot å anerkjenne og fremheve de mange tilleggsverdiene kulturelle aktiviteter bringer til samfunnet. Målet er kanskje at en større nasjonal organisasjon i fremtiden vil videreutvikle verktøyet.

Prosjektet har en hjemmeside, og her er også selve verktøyet «Assessment tool» å finne – også i norsk utgave.
 

Person ser mot kamera - Klikk for stort bildeTrond Handberg, kulturkonsulent i Vestvågøy kommune om samarbeidsprosjekt kalt «Added» Vestvågøy kommune

 

 

Mer klar til å håndtere det uventede

Av: Thomas Thomassen

Det er innkjøpt hjertestarter til rådhuset og denne henger på vegg i foajen ved Servicetorget.

Deler av rådhuset har gjennomført opplæring på hjerte og lungeredning (HLR) og hjertestarter i løpet av juni måned. Først ut var Enhet for Næring, Plan og Utvikling (NPU). Etter en innledende oppstartsesjon ved beredskapsleder, så ble scenen overtatt av fagfolk. Lofoten HMS ved Andre Derksen visste seg som en erfaren og dyktig instruktør, og skapte et godt engasjement i forsamlingen. Oppstart med at deltagerne skulle styre hans handlinger for å hjelpe «Anna» satte stemningen for den videre opplæringen. 

Thomas Thomassen

Ikke alle forslag fra forsamlingen ville ført til godt resultat, og dette ble lett synlig for deltagerne. Tilbakemeldingene fra deltagerne i opplæringen var unisont gode. 

En lydhør forsamling får kyndig opplæring i kommunestyresalen. Thomas Thomassen

Påfølgende uke var det HMS teamet i 2. etasje på rådhuset som organiserte en tilsvarende opplæring for etasjen, og noen andre ansatte fikk restplasser slik at man fikk 16 deltagere gjennom førstehjelpsopplæring. Det er fullt mulig for flere å benytte seg av dette opplæringstilbudet gjennom Lofoten HMS.

 

 

Deler kunnskap om økonomi

Av: Thomas Thomassen

Den alltid blide økonomirådgiveren i område Oppvekst tilbød et par ansatte opplæring i økonomistyringssystemet Framsikt. Periodisering og budsjettkontroll ble forklart i en hyggelig seanse på rådhuset.

Fv. Beredskapsleder Thomas Thomassen og forebyggendekoordinator Gro Smedsund får opplæring av økonomirådgiver Ketil Trondsen. Vestvågøy kommune

Koordinatoren for forebyggende arbeid var “på” og ville ha kontroll slik at det ikke skulle oppstå noen feil i periodiseringen av budsjettet på 50.000 kr, og lurte på hva konsekvenser feil ville få. Hun ble beroliget av økonomirådgiveren med at det ikke var særlig store konsekvenser med såpass små budsjett. Kommunens totale budsjett er på ca. 1,2 milliarder kroner. 

 

 

Helhetlig klimasårbarhetsanalyse for Lofoten

Av: Ingrid Slungaard Myklebust, Lofotrådet

Klimaet er i endring, og endringene skjer raskere enn normalt. Å sammen bygge en helhetlig forståelse og innsikt i hvor sårbart Vestvågøy og Lofoten er for klimaendringer på lang sikt står på agendaen til høsten. Miljødirektoratet har innvilget 930 000 kroner for at det skal jobbes fram en helhetlig klimasårbarhetsanalyse for Lofoten.

Sårbarheten skal belyse tema som:

 • Samfunnsutvikling og arealbruk
 • Infrastruktur og bygninger
 • Næringsutvikling
 • Naturmiljø
 • Energiomstilling og forsyningssikkerhet
 • Helse og sikkerhet
 • Sammenfallende ekstremhendelser og klimarisiko
 • Naturrisiko versus klimarisiko
   

Vi skal jobbe både tverrfaglig, og se helhetlig på sammensatte problemstillinger på tvers av kommunegrenser. Det blir et spesielt dypdykk på vurdering av klimasårbarhet og tiltak som bygger klimarobuste havner, der vi blant annet skal hente overføringsverdi fra en konsekvensutredning av stormflo for Værøy havn som gjennomføres parallelt. Energi (og da spesielt energiinfrastruktur og forsyningssikkerhet) blir et annet fokustema, der Lofotkraft slutter seg til som prosjektpartner og bidrar med ressurser og kunnskap inn i prosjektet.

Målet er å tenke langsiktig, men bryte det ned på hva som bør igangsettes på kort og mellomlang sikt for å bygge klimarobusthet. Vi vil dessuten få klarhet i hva vi behøver mer kunnskap om, med spesielt med fokus på kommunens ansvar og rolleutøvelse - som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteleverandør, samt eier, drifter og innkjøper.

Fv. Ingrid S. Myklebust I Lofotrådet og samfunnsplanlegger Eva-Mari Rahkola i forbindelse med foredrag for ansatte ved Næring, Plan og Utvikling i anledning prosjektet. Thomas Thomassen

Her blir det viktig å aktivere lokal kunnskap, der kommunene har en nøkkelrolle. Det legges opp til aktiv medvirkning og interne prosesser som gjør at arbeidet blir mest mulig relevant og bygger kompetanse og kunnskap internt i den enkelte kommune.

Vi ser fram til samarbeidet innad og mellom kommunene om et viktig utfordringsbilde vi skal gå foran på framover!

 

 

Verneombudene samles

Av: Thomas Thomassen

Hovedverneombud (HVO) Tor Arne Andreassen samlet kommunens verneombud i ulike puljer gjennom dagen for å gi faglig oppdatering og erfaringslæring. Deltagerne diskuterte problemstillinger og delte erfaringer i samlingen. Spesielt avvikshåndtering, HMS-team og arbeidsmiljø var i fokus. Utfordringer som at meldte avvik hadde uforholdsmessig lang behandlingstid ble nevnt. HVO tilkjennegav at dette ville bedre seg framover ut fra signaler gitt av ledelsen.

Fv. Mina Hansen, HVO Tor Arne Andreassen, Martinus Elings, Thomas Thomassen, Dag Walle og Ørjan Johansen. Vestvågøy kommune

Det ble tatt til orde for at en av de tre årlige samlingene burde være en felles samling for alle kommunens verneombud, og at man da kunne fokusere spesielt på faglige presentasjoner og kunnskapsoppdatering.

 

 

Alternative kommunikasjonskanaler i krisetider

 Av: Thomas Thomassen

Statsforvalteren i Nordland er flinke til å tilby øvelser for kommunene i Nordland. De arrangerer årlig en øvelse som kalles «Øvelse Nordland», de inviterer til fagsamlinger og nå tilbyr de kommunene å delta på nødnettøvelser. Vestvågøy og Vågan kommuner deltok på en slik nylig og da var scenarioet langvarig bortfall av strømforsyning.  Vi er kjente med at et bortfall vil påvirke også elektronisk kommunikasjon (EKOM) etter noe tid, og nødnett kan være et hjelpemiddel så lenge senderne har batteridrift.

Illustrasjonsfoto fra øvelsen. Thomas Thomassen

Øvelsen fokuserte på bruk av nødnett. Altså en styrt bruk ved normale ekspedisjonsrutiner slik at kommunikasjonen og samhandlingen ble effektiv og forutsigbar. Noen tips om hvilke utfordringer som kunne oppstå i ulike kommuner kom også fram når den enkelte kommune beskrev sin situasjon, eller status, i scenarioet, og også la fram sine konsekvensreduserende tiltak. 

Noen kommuner kom med anmodninger om støtte fra statsforvalternivået i form av materiell og personellressurser fra eksterne beredskapsaktører. Anmodninger fra kommuner går gjennom statforvalternivået. Politiet kan imidlertid gå direkte til den aktuelle samvirkeaktøren og rekvirere støtte.

 

 

Sikkerhet i høysetet

Av: Thomas Thomassen

Tidlig i juni møttes relevante aktører for samarbeidsmøte for organisering av Høstvekka i Lofoten og Lofoten Countryfestival. Det er en del sikkerhetskrav en arrangør må fylle, og i et slikt møte kan aktørene gjennomgå det som må ivaretas og finne riktig adressat til å håndtere det. Dette kan eksempelvis være sikkerhetsplan, søknader og avklaringer i forhold til vei, og sperring av vei.

Et bredt sammensatt fora gjennomførte et effektivt møte på brannstasjonen. Øyvind Brattli

Videre er det i et slikt fora relevant å diskutere resurs-setting og avklare hvilken beredskap som er lagt til grunn når et stort antall mennesker samles på mindre områder. I møtet ble tidligere erfaringer belyst, og man søkte å fortsette med det som fungerte, samt utbedre det som kunne forbedres.

 

 

Fullsatt kommunestyresal

Av: Thomas Thomassen

Da HR leder inviterte til opplæring i forbedringssystemet Compilo ble foredragsholder møtt av en fullsatt kommunestyresal. 

Thomas Thomassen

På første dag ble det fokusert på forbedringsmeldinger, innmelding av avvik og avvikshåndtering. Deltagerne syntes å være fornøyde med gjennomføringen av dette temaet.

Påfølgende dag var temaet dokumentlagring i en egen dokumentmodul i Compilo. Det er besluttet at kommunen skal benytte systemet til lagring av ulike planer, prosedyrer, instrukser, mm. Her visste det seg at området Helse- og mestring var noe i forkant, og hadde god kontroll og adekvat tilgangsnivå for opplæringen. 

Fv. Foreleser Marte Vreim fra Compilo sammen med HR sjef Laila Salomonsen. Thomas Thomassen

På sikt vil dokumentmodulen gi sikker lagring, god oversikt og helst regelmessig revisjon av innholdet i modulen. 

 

 

Feiring av 60 åring

Av: Thomas Thomassen

Det var god stemning på møterommet da enhetsleder Karl Erik Nystad ved Enhet for Næring, Plan og Utvikling (NPU) fylte stordag. Hele 60 år var den vise og ungdommelige lederen plutselig blitt.

Jubilanten til venstre med alle banantwistene. Næringssjef Sigve Olsen og fungerende økonomisjef Asbjørn Horn var også i stemning. Thomas Thomassen

God underholdning med blant annet en medarbeiderorganisert Kahoot quiz (med en halvveis kvalitetssikret fasit), synging og fine ord vanket til enhetslederen. Også kommunedirektøren og kommunalsjef for Samfunn og teknikk fant rom for å være med, og delte gode ord om jubilanten. Det var god tilgang på banantwist, kaker og kaffe. 

 

 

Verdens beste lofotlam får europeisk beskyttelse

Av: Sigve Olsen

Bedriftsnettverket Lofotlam SA har jobbet systematisk i mange år for å fremme den unike kvaliteten på lam fra Lofoten, og bygge en merkevare rundt dette. Fra før har Lofotlam den norske merkeordningen Beskyttet geografisk betegnelse, som bare kan benyttes av godkjente gårder i Lofoten. 1. juli mottok vi beskjeden om at Lofotlam nå også har fått den europeiske beskyttelsen Protected geographical indication (PGI), og er da i det gode selskapet med blant annet Champagne og Tørrfisk fra Lofoten.

Vestvågøy kommune har støttet søknadsprosessen og arbeidet frem mot dette internasjonale kvalitetsmerket, og vi gratulerer sauebøndene i nettverket med utmerkelsen.

www.lofotlam.no


Pressemelding fra European Commission 01.07.24:

Commission approves new geographical indication ‘Lofotlam' from Norway

The Commission has approved the addition of the product ‘Lofotlam' from Norway to the register of Protected Geographical Indications (PGI).

‘Lofotlam' is meat from lambs born, raised and grazed in the Lofoten archipelago in the north of Norway. It has a reputation in the market as very tasty meat.

Sheep farming has a long historical and traditional association with Lofoten, probably as far back as the Viking era. This long and continuous sheep farming tradition has led to high levels of professional expertise in Lofoten on how to raise lambs with the desired quality. The knowledge on breeding, feeding, operation, supervision and moving animals during the pasture season are important factors for the final quality.

This new denomination will be added to the list of 3,605 agricultural products already protected. The list of all protected geographical indications can be found in the eAmbrosia database. More information is available online at Quality Schemes and on our GIView portal.

 

 

Høstvekka 2024

Av: Sigve Olsen

Nå er det snart ferietid, men når den er avsegstyrt er det tid for Høstvekka 2024. Arrangementet er i regi av Vest-Lofoten næringsforening og med Lofoten Countryfestival og Vestvågøy kommune som nære samarbeidspartnere. 

Program

Det foreløpige programmet for årets arrangement finnes her..

I år også internasjonal satsing

I år som i fjor er det flere viktige fagkonferanser gjennom hele uka.  I år er nedslagsfeltet utvidet ved at Love Utvikling AS arrangerer en internasjonal konferanse om besøksforvaltning over to dager, 2. og 3. september.  I tillegg til næringsforeningen og Vestvågøy kommune er Forskingsrådet, Universitetet i Bergen, Samfunnsløftet og Den norske UNESCO-kommisjonen partere og støttespillere i denne konferansen.  I tillegg til den internasjonale deltakelsen er det selvfølgelig åpent for påmelding for andre interesserte.

 

 

3. etasje på solfylt befaring 

Av: Sigve Olsen

Enhetene Næring plan og utvikling og Prosjekt og infrastruktur har til daglig tilhold i 3. etasje på rådhuset. 27/6 var alle invitert til sommeravslutning med innlagt befaring på besøkssenteret som er under oppføring på Hauklandstranda. Daglig leder hos entreprenør Thore Magnussen & Sønn AS, Berit Tora Sand, daglig leder i driftsselskapet Hauklandstranda AS, Ole Kristian Fjelltun-Larsen og Ivan Pirojkov, prosjektleder for Vestvågøy kommune som byggherre, stod for omvisningen.  

Selv om prosjektet er kommet ganske langt gjenstår det mye arbeid før ferdigstillelse av hele anlegget, som er planlagt til 2. februar 2025.

Etter omvisningen ble det tid til tur på stranda og grilling sammen med mange glade turister.

 

 

Sommerhilsen til deg som jobber i kommunen 

Av: Morten Dyrstad, kommunedirektør

Sommerferien er godt i gang for mange. Mulig du er i ferd med å starte ferien din nå, eller kanskje du allerede er ferdig feriert? Jeg håper uansett du nyter velfortjente fridager og bruker tiden på avkobling og hyggelige gjøremål.   

Høsten vil i stor grad bli å videreføre det vi har satt i gang og fortsette med god drift. Vi jobber alle i Vestvågøy kommune og utgjør vår del av det felles puslespillet som gjør at vi leverer gode tjenester og service til innbyggerne våre. 
 

Takk for den fine jobben du gjør. Stolt Lofoting!  

 

Sommerhilsen fra ordfører

Av: Jonny Finstad, ordfører

Kjære innbygger i Vestvågøy!

Vi er kommet til starten av juli- og har allerede hatt mange herlige sommerdager.

Mange av oss foretrekker nå i større grad å være heime i Vestvågøy og Lofoten på sommeren, når været er på det fineste og det skjer mye rundtomkring i egen kommune og region.

Sommeren er også en tid hvor tempoet senkes, vi ferierer, vi er mere sosiale og vi tilbringer mer tid utendørs- og ikke minst får vi påfyll av vitaminer fra sola og ny energi til å møte mørketida senere på året.  

Jeg bruker å si at her i Vestvågøy har vi alt man trenger for å leve det gode liv, hvor man til og med, sammen med tusenvis av tilreisende fra inn og utland, også kan være turist i eget rike.

Det meste går bra i Vestvågøy, og det aller beste med Vestvågøy er folket som bor her og den kulturen vi skaper i lag. Det er det som skaper den gode attraktiviteten, bolysten og den positive utviklingen vi har. Godt jobba alle sammen!

Jeg vil med dette få lov til å ønske alle innbyggerne i Vestvågøy en riktig god og fin sommer!

 

 

Åpningstider ved servicetorget i sommer

Servicetorget har perioden 08. juli–28.juli noe reduserte åpningstider.
Hverdager 09:00–15:00 (stengt mellom 11:30–12:00).

Her ser du andre tjenester med noe redusert kapasitet i sommer