Viktig melding

Nyhetsbrev uke 3/23

Ei glitrende arbeidsuke er snar i havn... God helg!

Fullt ungdomshus på Ballstad på 103-årsdagen

Av: Sigve Olsen

På BUIL's 103-årsdag 17. januar var det ikke forsinket bursdagsfeiring som var i fokus, men et annet svært viktig anliggende for Ballstad, Vestvågøy og Lofoten som helhet. Kystverket hadde invitert næriglivsaktører og andre interessenter i havna til et arbeidsmøte om fiskerihavnas fremtid.

Seniorrådgiver i Kystverkets utbyggingsavdeling i Kabelvåg informerte om NTP-prosessen Sigve Olsen

Som en del av arbeidet i forkant av Kystverkets prioriteringer til kommende Nasjonal transportplan (NTP) gjennomføres det møter i aktuelle fiskerihavner. Næringsdrivende og aktører i havna får informasjon om NTP-prosessen og mulighet til å bidra til kunnskapsgrunnlaget om havna.

Opplegget for dagen var som følger:

 • Kystverket presenterer NTP prosessen

 • Status Ballstad fiskerihavn - kunnskapsgrunnlag

 • Planlegging og prosjekteringsstatus presentert av kommunen

 • Kystverksted NTP 2025-2036 - gruppearbeid blant deltakerne

  • Hva er dagens situasjon i havna?
  • Utfordringer i havna?
  • Fremtidsplaner for havna?
  • Hva skal bygges?
  • Hva skal vi oppnå?

Rett i underkant av 40 personer deltok og næringsliv, kommuneadministrasjon, politisk ledelse, og Kystverket selv var godt representert. 

En veldig fokusert gjeng jobbet med utfordringsbildet i havna og utformet sine skriftlige innspill til Kystverket. Sigve Olsen

Den mest sentrale delen av møtet var "kystverkstedet" hvor deltakerne fikk komme med konkrete tilbakemeldinger direkte til Kystverket. Det skriftlige materialet fra gruppearbeidet tar Kystverket mes seg i sitt videre arbeid.

Næringslivet og Vestvågøy kommune har jobbet målrettet i lang tid for å synliggjøre behovet for utdyping. Alt arbeidet som er gjort er dokumentert på vår prosjektside, og her ligger også presentasjonene fra dette møtet (i prosjektloggen).

Kystverket og Vestvågøy kommune vil takke alle som tok seg tid en hel arbeidsdag for å bidra til fremtidig utvikling av Ballstad havn.

Markerer nye båter og arbeidsplasser til Vestvågøy

Av: Kjell Jakobsen

Ordfører Anne Sand, havnesjef Kjell Jakobsen og havnekonsulent Angeline Wårheim var på besøk om bord på nye Ballstadøy (tidligere Flobjørn) og nye Rowenta (tidligere Ballstadøy) mandag 16. januar. Her ble det overlevert plakett med kommunevåpenet og blomster til rederne.

Nye Ballstadøy: Bakerst fra venstre. Kjetil, Arnt-Helge, Steffen og foran til høyre Anders (Sørensen), sammen med havnesjef og ordfører. Angeline Wårheim

Vi får opplyst at nye Ballstadøy vil ha 5 personer om bord, men planen er at de etter hvert skal bli to skift og da vil denne båten sysselsette 10 personer.

Nye Rowenta: Thomas Sedeniussen sammen med ordfører og havnesjef Angeline Wårheim

Nye Rowenta kjører med 2 skift, 6 på hvert skift, pluss en lærling på det ene skiftet, samt én person på landsiden. De sysselsetter da 14 årsverk.

Ordfører og havnesjef er veldig glade for styrkingen av fiskerinæringa og arbeidsplasser på Vestvågøy gjennom denne friske satsingen.

Temakafé

Av: Bodil Anita Sørensen, spesialfysioterapeut og Lone Skjerpeng, fagutviklingssykepleier Kreft og lindring og Aud Karin Larsen, Frivillighetssentralen

Vestvågøy kommune har arrangert temakafe for kreftrammede i 6 år og vi har godt samarbeid med Frivillighetssentralen og Kreftforeningen. Tilbudet er gratis og er en verdifull møteplass for de som er berørt av kreft. Første dato i år er 2. februar.

NU KA HUSK - HUSK KA NU

Av: Sigve Olsen

Vi minner bare om at organisasjoner som registrerer seg i arrangementsportalen https://ka-nu.no/ kan markedsføre sine arrangementer gratis. Åpne kommunale arrangementer like så.

Regner med at det er flere arrangementer som potensielt kunne blitt promotert denne fredagen, men du kan trygt dra på kino. HUSK KA NU!

Tilskudd til lokale kulturprosjekter

Av: Regine Gjernes, vikar DKS/DKSS-koordinator

Søknader for Den kulturelle Skolesekken og Den kulturelle Spaserstokken må være oss i hende innen 1. februar.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Søk om DKS-tilskudd til et lokalt prosjekt ved å fylle ut DKS-søknadsskjema (DOCX, 17 kB) 

Søknadsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

For å få utbetalt DKS-tilskuddet etter gjennomføring må prosjektet rapporteres, dette ved bruk av DKS-rapportskjema (DOCX, 19 kB)

 Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Søk om tilskudd til lokalt prosjekt - Den kulturelle spaserstokken (DOC, 68 kB)

Søknadsfrister: 1. februar og 1. oktober

Vårres unga

Av: Sara-Louise Thowsen, rådgiver skole

Vestvågøy kommune har gleden av å invitere til en felles samling 9. februar for foreninger, idrettslag, kultur og frivilligheten, der vi voksne sammen arbeider for at barn og unge i kommunen skal ha en trygg og meningsfull oppvekst.

Målet med samlingen er å minske avstanden mellom alle de voksne som jobber og bruker tid sammen med barn og unge i Vestvågøy kommune. Vi ønske skape samarbeid og felles forståelse for temaet om forebygging og tidlig innsats, psykisk helse og om temaet vold og seksuelle overgrep. Dette blir den aller første av flere samlinger.

9. februar klokken 18.00-20.00 braker det løs på Meieriet, storsalen med følgende program:

 • Bianca Halvorsen ønsker velkommen og forteller litt om bakgrunnen til denne samlingen.
 • Ungdommens kommunestyre forteller litt om sitt engasjement for Psykisk helse blant barn og unge i vår kommune og sine hjertesaker.
 • Oppsummering av rapport om Barn og unges psykiske helse i Vestvågøy kommune.
 • Oppgaver på grupper
 • Oppsummering, veien videre og avslutning.

Påmelding gjøres her... innen torsdag 2. februar