Viktig melding

Nyhetsbrev uke 25/23

God ferie med ukas nyhetsbrev :)

Framskrivingene stemmer godt

Av: Villy Angelsen, rådgiver Helse og mestring / PhD-kandidat Handelshøyskolen Nord Universitet

Annethvert år kommer SSB med sine befolkningsframskrivinger, der de sier hvor mange innbyggere vi kan forvente å ha i ulike aldersgrupper I Vestvågøy fram til 2050. Disse har vi brukt i kunnskapsgrunnlag, kommuneplaner, kommunedelplaner, i saksutredninger (om alt fra skolestruktur til nye omsorgsboliger), og i seminarer med kommunestyret.  

Ofte har jeg da fått spørsmålet: Kan vi stole på disse framskrivingene? Argumentene mot å legge disse tallene til grunn i planlegging varierer, det har vært sagt at de ikke tar hensyn til at Lofoten er et populært sted å flytte til, de får ikke med seg at mange i Lofoten får mange barn, de er for «dystre» når det gjelder økning i antall eldre, osv.

Heldigvis så ligger også de «gamle» framskrivingene ute på nettet til SSB, og det er mulig å sjekke hvor godt de faktisk traff! Og konklusjonen er:

  • For befolkningen totalt så treffer de ganske bra. Prognosen fra 2014 anslo 11.641 personer i Vestvågøy i 2023, det faktiske folketallet ble på 11.551 (avvik på 0,8%).
  • For barn og unge (0-19 år) så er prognosene mer usikre. Prognosen fra 2014 anslo 2.830 barn og unge i Vestvågøy i 2023, det faktiske tallet ble 2.668 (avvik på 6,1%).
  • For voksne (20-66 år) er prognosene mer sikre. En anslo i 2014 at det ville være 6.701 i denne aldersgruppen i 2023, mens det faktisk ble 6.765 (avvik på 0,9%).
  • For eldre (67 år +) er prognosene meget sikre. I 2014 anslo SSB at det i 2023 ville være 2.110 eldre i kommunen vår, mens det faktiske tallet ble 2,118 (avvik på 0,4%)

Med andre ord: Jo høyere opp i aldersgruppene en kommer, jo sikrere blir befolkningsframskrivingene.  Dette er naturlig – fødselstall og flytting er vanskelig å anslå, og de slår mest inn i de yngste gruppene.  

Samtidig så er en framskrivning eller prognose en kvalifisert gjetning, og fasiten får vi først i ettertid. Men til å planlegge kommunale tjenester i framtiden så er de et godt verktøy.

Sikkerhetssamarbeid i Lofoten

Av: Bjørn Ragnar Larsen, kaptein og områdesjef for HV-16201

Samvirket mellom politiet og forsvaret har alltid vært godt, og det jobbes med å få dette enda bedre og mer formalisert. Politiet omtaler noe de kaller "trekantsamarbeidet" mellom politiet, Forsvaret og kommunene. Dette er spesielt relevant i forhold til beredskap og krisesituasjoner. Det handler om å få etablert felles situasjonsforståelse. 

Et eksempel på dette var samarbeidet onsdag i denne uken. 15 operative deltagere fra politiet og Lofoten heimeverns-område gjennomgikk lokal organisering, kartla ressurser og gjennomgikk planverk på Vest-Lofoten politistasjon. Det ble også klarlagt hvilke skarpe, taktiske ressurser som er tilgjengelig i området. Formålet er at man raskest, og mest mulig effektivt, setter inn de riktige og adekvate ressursene ut fra en god situasjonsforståelse.

I etterkant av møtet ble det gjennomført en fysisk befaring av et nøkkelobjekt i Vestvågøy kommune.

To av deltagerne ved befaringen var (f.v.) politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira og troppsjef Thomas Thomassen. Bjørn Ragnar Larsen

"Spesielt med tanke på situasjoner av svært alvorlig karakter, som kan true militær- og samfunnskritisk sivil infrastruktur i regionen, har det denne uken vært gjennomført informasjons- og erfaringsutveksling mellom de skarpe ressursene som Forsvaret og politiet har tilgjengelig lokalt i regionen", opplyser områdesjefen, som er godt fornøyd med dagen.

Ledende ansatt går av

Av: Thomas Thomassen

I forrige uke markerte kommunalsjef Bianca Halvorsen ved område for Oppvekst at Enhetsleder Unni Brattli pensjonerer seg. Dette ble markert med en hyggelig stund i formannskapssalen på rådhuset. Mange ansatte i området hadde funnet tid til å være med på avslutningen, og det ble framsatt noen svært gode taler ved den hyggelige avslutningen. Brattli høstet mange gode ord fra forsamlingen og spesielt ved talen fra kommunalsjefen.

Enhetsleder Unni Brattli sammen med kommunalsjef Bianca Halvorsen ved avslutningen. Thomas Thomassen

Her er litt info om Unni: Hun har jobbet som helsesykepleier i Vestvågøy kommune fra 2000. De første årene jobbet hun på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, og har vært ledende helsesykepleier og leder for familieenheten siden 2011.

Jobben som leder har vært variert og omfattende. Familieenheten har vokst i løpet av årene, og rommer nå både PPT, spesialpedagogisk team for førskole, psykolog og jordmortjeneste, i tillegg til helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

"Det har mest av alt vært en glede å få være leder for en enhet med høy faglig standard, med engasjerte og trivelige ansatte. Det har vært spennende å følge en enhet som har jobbet seg sammen og nå utgjør en sterk faktor i laget rundt barn og unge og deres familier i Vestvågøy kommune.

Nå blir det andre tider. Jeg skal sørge for at det ikke blir for mange timer på sofaen, men håper på god helse og mange aktive år på andre arenaer framover", sier Unni avslutningsvis.

Vi takker Unni for godt utført tjeneste!

Siste skole i rekken får besøk

Av: Thomas Thomassen, beredskap- og sikkerhetsleder

Fredag ble Leknes, som siste skole i rekken, besøkt i forhold til beredskap- og sikkerhetsområdet. Det ble samtalt rundt skolens beskaffenhet, lokasjon og forhold skolens ledelse ønsket nærmere informasjon om. Tilgjengelige varslingssystemer ved beredskapssituasjoner som CIM ble omhandlet.

Samarbeidsmøte ved Leknes skole. Fv. rektor Cathrine Solstad, assisterende rektor Børge Dagfinrud og beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen. Vestvågøy kommune

Det ble også orientert om en kommende satsing på tiltak i forhold til tilsiktede hendelser, noe som vil bli adressert nærmere i et samarbeid mellom kommune og politiet til høsten. Assisterende rektor synes klar for en velfortjent sommerferie...

Første anløp for Silver Dawn

Av: Thomas Thomassen

I nydelig sommervær i Lofoten var det tid for å ønske et nytt skip velkommen til Leknes havn. Vestvågøy fikk sitt første anløp fra cruisebåten Silver Dawn. Havnesjef Kjell Jacobsen og varaordfører Anne Sand var de offisielle representantene fra Vestvågøy kommune i forbindelse med nyanløpet.

Havnesjef Kjell Jacobsen, en engasjert kaptein og varaordfører Anne Sand i forbindelse med overrekkelse av plakett (gjensidig sedvane). Thomas Thomassen

Det var et staselig fartøy med nær samme besetning som antall gjester, noe som definitivt må tilsi god service. 

Sommeravslutning for NPU

Av: Thomas Thomassen

Onsdag hadde enhet for Næring, plan og utvikling (NPU) sommeravslutning. Enhetsleder Karl Erik Nystad hadde mot slutten av dagen invitert til en tur til Holsøya. Der ble det grillet, badet, spilt volleyball og puljevis kjørt båt i et nydelig sommervær.

En svært blid og fornøyd næringsjef Sigve Olsen lot medarbeiderne få en båttur på stille hav. Her ved land før sightseeing. Thomas Thomassen

I anledning avslutningen ble det også formelt gitt en avskjedsgave til ansatt Vilde Aarethun, som snarlig vil forlate enheten for arbeid ved annet sted. 

Karl Erik Nystad og Vilde Aarethun i Holsøya Thomas Thomassen

Karl Erik Nystad, som går på ferie i dag, benytter anledningen til å ønske alle ansatte en god ferie!
 

Til topps mot Alzheimer– stoppested Leknes


Av: Hilde Holand, fagutviklingssykepleier demens

Fredag 30.06 kl 18 stopper Nils-Jarle Sætre på rådhuset på Leknes på sin fjellvandring fra Å i Lofoten til Sørøya i Finnmark. Han gjør dette for å hedre sin mors minne og alle andre som får en demenssykdom.

Hele 712 km skal tilbakelegges til inntekt for hjerneforskningen ved Kavli-instituttet, for å støtte May-Britt Moser, Edvard Moser og de andre forskerne i jakten på å finne svar på hvorfor sykdommer oppstår i hjernen.

For to år siden gikk han 700 km fra Stad til Galdhøpiggen og underveis på turen samlet han inn over en million kroner hjerneforskningen.

Denne kvelden vil han dele den sterke historien hans, om hvordan det er å være pårørende til en person med demenssykdom og om å bidra til viktig forskning. Han ønsker å prate med folk, skape åpenhet, bevissthet og engasjement rundt sykdommen, dele erfaringer som pårørende.

Sommer på Qltura


Av: Britt Aune, leder ved Qultura

Vi har ikke ordinær åpningstid om sommeren på Qltura fritidsklubb, men vi fyller allikevel sommeren med spennende enkeltaktiviteter.

Neste uke tirsdag - torsdag 27. - 29. juni- kjører vi i gang en bandcamp/musikkverksted. Søskenparet Jonas og Marie Løvås kommer for å lede ungdommer gjennom 3 dager med låtskriving, instrumentering og innspilling. Vi har kalt verkstedet «Fra Qltura til Spotify på 3 dager?» Interesserte kan sende en melding til tlf 90252991 med navn og alder.

Onsdag i neste uke - 28. juni - er det også mulig å være med på surfing på Flakstadsanden. Også her sender man melding til 90252991 for påmelding og mer info.

Det kommer stadig nye aktiviteter utover sommeren. Det blir litt roligere i slutten av juli, menn fullt opp igjen i august. Det er lurt å følge Qltura på Facebook og «qlturaung» på Instagram.
 

Prideuka 2023 på Fygle skole


Av: Ann Eirin Brynjulvsen, konstituert rektor ved Fygle skole

Da er vi ferdige med årets prideuke her på Fygle skole. Vi har kost oss sammen – hele skolen, og gjort ulike aktiviteter. Fokuset har vært på respekt for mangfold, og vi har blant annet lært om hva prideflagget egentlig betyr, hva mangfold er og hvorfor vi må vise alle respekt.

Elever i aktivitet ved Fygle skole Ann Eirin Brynjulvsen

Elevene har fått valgt ulike aktiviteter, og funnet noe som passer for dem. Vi har for eksempel malt skolen i flotte farger, underholdt de eldre, hatt aktivitetsdag og programmert. På onsdag var hele skolen på fjelltur. De aller sprekeste kom seg på Smørdalskammen! Torsdagen ble brukt til natursti, der vi gikk fra skolen til Holsøya og svarte på spørsmål innenfor temaet respekt for mangfold. Her fikk elevene vist alt de har lært i løpet av uken.

Fredagen var en skikkelig festdag. Vi tegnet med kritt i skolegården, sang barn av regnbuen, lekte leker og spiste en fargerik fruktsalat. Alt i alt har det vært en super uke med store smil, mye aktivitet og nye vennskap på tvers av klassene.

Redusert drift i sommer


Av: Trude Hartviksen, FUI

Vi vil gjerne informere om at driften ved Tildelingsenheten, grunnet bemanningsmessige utfordringer, vil være svært redusert i uke 26 til og med 33.

Dette betyr at Tildelingsenheten vil være stengt for telefon- og mailhenvendelser i denne perioden.

Saksbehandlingstiden øker – og søkere vil bli orientert.

Nødvendig tjenestetilbud vil i denne perioden sikres av de ulike aktuelle avdelingene i Helse- og mestringstjenesten. Vi ber om at eventuelle henvendelser rettes til den avdeling en mottar tjenester fra.

Annen info: 

Det gis ingen reisevaksine i sommer på helsestasjonen.

Fikk du med deg deg også disse nyhetene denne uka?

Stor kommunal tomt for leie/salg i Stamsund

Vestvågøy kommune eier gnr 51 bnr 23 i Stamsund. Vestvågøy kommune går nå ut med annonsering og inviterer interessenter til å søke om leie/eie av denne tomten. Les saken her...

Beredskapsråd for Vest-Lofoten

Beredskapsaktørene samles 14. september i Vestvågøy. Les mer om saken her....