Viktig melding

Stor kommunal tomt for leie/salg i Stamsund

Vestvågøy kommune eier gnr 51 bnr 23 i Stamsund. Vestvågøy kommune går nå ut med annonsering og inviterer interessenter til å søke om leie/eie av denne tomten.

Det er ikke høyeste pris som vil gjelde. Vestvågøy kommune ønsker at tomten skal benyttes til noe som bidrar til bolyst og trivsel i Stamsund. Tomten er regulert til idrettsformål, og det blir stilt krav om at dette formål videreføres

Om tomten

 • Ca 9 dekar
 • Tomten er regulert til idrettsanlegg

Betingelser for leie/kjøp

 • Vestvågøy kommune ønsker primært å leie ut denne tomten, men kjøp vil også bli vurdert. Varighet for leiemodell anslås til 15 år, slik at forutsigbarhet for leietaker oppnås
 • Det er en forutsetning at regulert formål «Idrett» videreføres/opprettholdes.

Evaluering og utvelgelse vil skje blant annet etterfølgende kriterier:

 • Egnethet for aktivitet tilpasset sted/areal
 • Bidrag til bolyst og trivsel i Stamsund
 • Tilbud for barn og unge
 • Tilbud for grupper med særlige behov
 • Samarbeid (synergier) med andre lag/foreninger og næringsliv
 • Klima og miljø
 • Økonomi

Det vil bli gjennomført møter med interessenter hvor prosjekt kan presenteres.

Sak fremmes til Formannskapet for endelig behandling.

Søknadsfrist: 8. september 2023. Søknad sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

For mer informasjon kontakt Asbjørn Horn.