Viktig melding

Beredskapsråd for Vest-Lofoten

Beredskapsaktørene samles 14. september i Vestvågøy

Planleggerne legger fram forslag til program for samlingen for varaordfører Anne Sand. Hun sa seg godt fornøyd. Fv. Thomas Thomassen, Anne Sand og Tone Knutsen fra Flakstad kommune. Karl-Erik Nystad

Programmet tilnærmet klart

I godt samarbeid har beredskapskoordinatorene i Vestvågøy og Flakstad kommuner kommet godt i gang med planleggingen av den kommende samlingen for beredskapsrådet. Planleggerne har samarbeidet med varaordfører Anne Sand i Vestvågøy kommune fra starten av arbeidet. Det har vært en del planlegging og koordinering for å få sydd sammen et relevant og aktuelt program for beredskapsrådet, som vil ha form av et seminar innen beredskapsområdet.

Invitasjonene ble sendt ut denne uken, og påmeldingene kommer allerede nå selv om fristen er senest 1. september. Selve samlingen vil finne sted på Meieriet kultursenter på Leknes torsdag 14. september i tiden klokken 0830-1500.

Alle kommunene i Lofoten er invitert til samlingen. Vi håper at mange finner anledning til å møtes i hyggelig selskap. Samlingen vil i etterkant følges opp med en senere etablering av et mer formelt og funksjonelt beredskapsråd.

Si gjerne fra hvis vi skulle ha glippet i forhold til utsending av invitasjoner, så retter vi på det. Legg også merke til at det foreløpig er ca 20 minutter ledig såfremt noen skulle ønske å bidra med innlegg. Sekundært går dette inn som reserve slik at vi har "å gå på" eller at vi avslutter noe før kl 1500.

Programmet deles her:

Program for beredskapsråd (små endringer vil kunne foretas)

08.30 – 09.00

Registrering og en kopp kaffe

 

09.00 – 09.05

Velkommen ved ordfører i Vestvågøy

 

09.05 – 09.20

Innledning ved beredskapsleder i Vestvågøy kommune Thomas Thomassen

 

09.20 – 09.35

Presentasjon av eksterne deltakere og kommuner

 

09.35 - 10.05

EKOM og dekningsutfordringer. Telenor AS v/ dekningskoordinator Pål Henrik Lukashaugen

 

10.05 – 10.15

Pause

 

10.15 – 11.05

Presentasjoner av lokale beredskapsaktører. Nødetatene, Sivilforsvar, Heimevern og Avinor.

11.05 – 11.45

Kommunal beredskap og koordinering. Statsforvalteren i Nordland v/seniorrådgiver Erlann Mortensen

 

11.45 – 12.30

Lunsj

 

12.30 – 13.10

Organisering av redningstjenesten. Nordland Politidistrikt v/stabssjef Bent Are Eilertsen

 

13.10 – 13.40

Akuttberedskap i Lofoten. Nordlandssykehuset Lofoten v/Sissel Juliussen og Øystein Hoel.

13.40 – 13.50

Pause

 

13.50 – 14.10

Forsyningssikkerhet. Elmea AS v/Marek Eriksen

 

14.10 – 14.30

Kystvakta som ressurs i kriser. Kystvakta v/Sjef KV Heimdal

 

14.30 – 14.50

Beredskapsaktør (avklares nærmere, til disp)

14.50 – 15.00

Oppsummering og takk for nå.