Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Villa Skottnessjyen, Ballstad - Planid 1860 202101

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.12.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16.februar 2023.

Detaljreguleringsplan Villa Skottnessjyen, Ballstad

FO-sak 078/22

PlanID: 1860 202101       

ArkivID: 19/133

Lofotr bygg & anlegg as har på vegne av Eiendom Lofoten as utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan for etablering av et nytt boligfelt sør fra Skarsjyveien på Ballstad. Planen har til hensikt å tilrettelegge for boligutvikling i Ballstadområdet, hvor utbygger ønsker å tilrettelegge for større tomter i forholdsvis nærhet til øvrig infrastruktur på Ballstad. I tillegg tar plan opp i seg noe av den allerede etablerte boligbebyggelse langs Skarsjyveien, samt tilrettelegger for adkomst for nye og eksisterende boliger.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak 1.gangsbehandling (PDF, 6 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Reguleringsplankart (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser (PDF, 212 kB)

Mulighetstudie_plan (PDF, 8 MB)

3D-Illustrasjoner (PDF, 12 MB)

Villa Skotnessjyen tilleggsutredning trafikk 01.11.22 (PDF, 2 MB)

Referat Oppstartsmøte Villa Skottnessjyen (PDF, 295 kB)

Øvrige dokumenter

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 19.12.2022 til 16.2.2023.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 19/133 og sendes skriftlig innen 16. februar 2023 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES