LUR (Lite Utnyttede Ressurser)

Norske fiskere henter enorme rikdommer opp av dypet, men underlig nok finnes det fremdeles arter som er lite utnyttet. En del av ressursene kommer som bifangst i annet fiske, mens noe fiskes målrettet.

Sjøpølse (Stichopus tremulus) er et eksempel på en ressurs som betales svært godt i Asia. Det er prosjekter i Lofoten som ønsker å utvikle gode metoder for bærekraftig fangst av sjøpølse, uten å ødelegge bunnforholdene, slik det er fare for ved bunntråling.

Tang og tare er en ressurs som etterhvert har fått stor fokus. I Lofoten er denne ressursen tatt i bruk av Lofoten Seaweed Company på Napp som høster villtvoksende direkte fra fjæra. Produktene er tang til bruk i matretter i restauranter og tilsettinger/krydder.

Marine snegler er lite brukt i Norge, men er populære produkter både i Sør-Europa og Asia. Kongesneglen (Buccinum undatum) er en av våre største marine snegler og er tallrike langs hele kysten. Artic Harvest AS på Ballstad driver teinefangst og produksjon av kongesnegl.

Felles for de ressursene som er nevnt ovenfor er at de ikke er underlagt kvoter og kan dermed fritt fiskes, gjerne av strukturerte båter, og være med på å gi en god inntekt for de som deltar.

Foredlingsindustri

Artic Harvest AS på Ballstad driver produksjon av kongesnegl, hovedsakelig for eksport til UK og det asiatiske markedet. Bedriften har fått en del oppmerksomhet som følge av luktproblematikk, men det er kanskje mindre kjent at de har 26 helårsarbeidsplasser og produserer 100 tonn sneglekjøtt, 1000 tonn taskekrabbe og 150 tonn  torskemager. Bedriften har som mål å bli norgesledende innen skalldyr, i et enormt marked, hvor Korea alene, iflg. bedriften, importerer kongesnegl for 1.32 milliarder.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post