Havbruk

Havbruksnæringa alene skapte verdier for 62 milliarder kroner i 2018. Næringa sysselsetter 33.000 personer inkludert leverandørindustrien.

Havbrukskonsesjoner Vestvågøy

Følgende organisasjoner er registrert med Vestvågøy som tillatelseskommune iflg. Akvakulturregisteret pr 03.06.19:

Isqueen AS, Ure

Isqueen AS på Ure har konsesjoner som fordeler seg på lokasjonene Gamskjæran, Geiterøya I, Æsøya , Eidsholman, Kjeøya N og Sandholman på Vestvågøy, Hallsteinhamn I i Bodø, og Røssøya N og Leirvik i Gildeskål kommune. 

Daglig leder: Kurt Johan Svendsen
Styreleder: Sverre Christoffersen

Lofoten Sjøprodukter AS, Mortsund

Lofoten Sjøprodukter AS har seks kommersielle tillatelser; Kolvikodden Ø, Oterholmen I, Heldalen og Mortsund på Vestvågøy, og Bjørnøya og Kariskjæret i Bodø kommune. I tillegg én visningskonsesjon i Oterholmen I og Heldalen på Vestvågøy og har etablert visningssenter på sitt anlegg i Mortsuind.

Daglig leder: Roger Mosseng
Styreleder: Britt Lisbeth Mosseng

Lofoten Aqua AS, Storeidøya

Lofoten Aqua AS eies av Insula AS (49%) og har én konsesjon for oppdrett av laks og ørret. Konsesjonen er i samdrift med Kvarøy Fiskeoppdrett AS (51%), med lokasjoner i Lurøy og Rødøy.

Daglig leder: Alf Gøran Knutsen
Styreleder: Sigvald Rist

Arctic Cleanerfish AS, Steine

Arctic Cleanerfish AS på Steine har én konsesjon for produksjon av rognkjeks på lokasjon Meøypollen på Vestvågøy.

Daglig leder: Dag Ernst Hansen
Styreleder: Gjermund Olsen
 

Pharmaq AS, Overhalla

Pharmaq er en verdensledende norsk produsent av vaksiner og terapeutiske produkter for oppdrettsfisk. De har en tidsbegrenset (07.07.21) forskningskonsesjon for laks og ørret på lokasjonene Gamskjæran, Geiterøya I, Æsøya og Eidsholman på Vestvågøy. 

Eliassen Skjell & Sjøhus, Vestresand

Eliassen Skjell & Sjøhus ENK har én konsesjon for blåskjell på lokasjon Valbergene

Fiskehelse

Antibiotikaforbruket i lakseproduksjon er redusert med 99 prosent siden 1987. Effektive vaksiner og infeksjonsforebyggende tiltak gjør at norsk oppdrett bruker lite antibiotika. Fortsatt har næringa en del utfordringer, bla. med ILA virus og lakselus.

Pitancia AS (tidligere Nordly Holding) på Leknes har jobbet i en årrekke med vaksinedistribusjon gjennom selskapet Europharma, tilbudt fiskehelsetjenester i selskapet Fishguard og utviklet legemidler og biologisk teknologi til havbruksnæringen i FoU-selskapet ACD Pharma. Disse selskapene er i 2019 slått sammen i ett selskap; STIM AS.

Pitancia er  en aktiv pådriver for økt fiskevelferd og har også selskaper i Chile, Kanada og Skotland. Konsernet er arrangør av den årlige "Lofotkonferansen" , kanskje det viktigste havbruksseminaret i Norge.

I samme konsern er også  Polarfeed AS som produserer fiskefôr i Øksfjord og Aquamed AS som har produksjon av medisinfôr i Storeidøya på Leknes.

Vi kan trygt si at Vestvågøy er et kompetansesenter innen fiskehelse.

Bærekraft

Sjømat Norge er interesseorganisasjon for omlag 550 bedrifter med 12.500 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service. I visjonsdokument "Havbruk 2030" står følgende: "Norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat. Vi skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål."

For Vestvågøy kommune er det viktig at lokalt næringsliv tar aktivt del i teknologi- og kompetanseutvikling, og er bærekraftige både økonomisk og miljømessig.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post