Viktig melding

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er planer for et avgrenset tema eller arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen. 

Per 2022 har Vestvågøy kommune fem tematiske kommunedelplaner. Alle tidligere geografisk avgrensete kommunedelplaner er innlemmet i kommuneplanens arealdel 2019-2031.

Fem tematisk kommunedelplaner som følger opp kommunens satsingsområder

Våren 2020 vedtok Vestvågøy kommunestyre fire tematiske kommunedelplaner som følger opp satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel. Disse temaene er oppvekst, helse og omsorg, kultur og næring. Disse er supplert med KDP fysisk aktivitet som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2022.

Kommunedelplan oppvekst 2020-2030 (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan helse og omsorg 2020-2030 (PDF, 4 MB)

Kommunedelplan næring 2020-2030 (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan kultur 2020-2030 (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan fysisk aktivitet 2022-2030 (PDF, 2 MB)

 

 

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 99 28 44 96