Viktig melding

Byplan

Vestvågøy kommune har igangsatt arbeidet med ny byplan for regionsenteret Leknes. (Leknes, Fygle og Gravdal).

Byplanen er estimert til å være ferdig sommer 2024. 

I menypunktene øverst på denne siden finner du all tilgjengelig informasjon om byplanarbeidet. 

 

 

Formålet med planarbeidet er å lage forutsigbare rammer for fremtidig utvikling av byen. Byplanen skal styrke de kvalitetene som finnes i Leknes og legge til rette for nye kvaliteter. Gjennom samskaping utarbeider innbyggere, næringsliv, politikere og forvaltningen byplanen sammen. Slik får vi en byplan som er godt forankret hos alle som bruker, utvikler og tar vare på byen vår. Det gir større forutsigbarhet og mulighetsrom for alle Vestvågøys innbyggere.  

Byplanen utarbeides som en områdeplan. En områdeplan gjør det mulig å utarbeide målrettede tiltak for å skape en attraktiv by. Du kan lese mer om områdeplan på regjeringen.no.

Dersom du ønsker å ta en titt på planområdet kan du laste ned et høyoppløselig kart her (PDF, 7 MB)Det er også mulig å bruke kommunens digitale karttjeneste

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41