Viktig melding

Utlysning - Kommunalt næringsfond 2024

Vestvågøy kommune har åpnet søknadsportalen for kommunalt næringsfond. Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. 

En del av midlene på fondet er øremerket prosjekter innen energi og miljø som er med på å bygge opp under arbeidet til "De grønne øyene". 

Les hele utlysningen her, hvor du får mer informasjon om hvordan du kan søke.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03