Utlysning - Kommunalt næringsfond 2022

Vi minner om muligheten for å søke om utviklingsmidler via kommunens næringsfond. Søknadsfrist er 17. juni 2022.

 

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. 

En del av midlene på fondet er øremerket prosjekter innen energi og miljø som er med på å bygge opp under arbeidet til "De grønne øyene". Ren praktisk kan dette for eksempel være miljøsertifisering og som delfinansiering ved søknad om klima- og energiprosjekter hos ENOVA.

Les hele utlysningen her, hvor du får mer informasjon om hvordan du kan søke.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 481 55 003