Viktig melding

Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.06.23 fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033, sak KS-071/23.

Planprogrammet gir en oversikt for hvordan arbeidet med samfunnsplanen skal organiseres, hvilke relevante tema og kunnskapsgrunnlag som må ligge til grunn – med andre ord en “plan for planen”.

Hovedtema i planprogrammet er :

  • bakgrunn og formål med arbeidet
  • forventninger og føringer
  • kunnskapsgrunnlaget
  • planprosessen
  • plan for medvirkning og fremdrift

Les hele kunngjøringen med dokumenter her...