Planprogram – Byplan regionsenteret Leknes

Kommunestyret vedtok  under møtet 18.05.2021 fastsettelse av planprogram  - Byplan for regionsenteret Leknes 

Klikk for stort bildeFigur: Oslo MET  

Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-9. Planprogrammet viser formål og hensikt med planen og beskriver utfordringer som er viktig å løse.

Byplan tar utgangspunkt i Leknes som et regionsenter i Vestvågøy og for vest-Lofoten. Byplanen er i både avgrensning og detaljeringsnivå en oppskalering fra sentrumsplan, slik angitt i kommunedelplan for Leknes og Gravdal vedtatt i 2016.

Les hele kunngjøringen her...