Viktig melding

Nyhetsbrev uke 37/23

Et lite innblikk i noe av det som rører seg i Vestvågøy! Her følger en liste over noen kommende arrangementer, etterfulgt av litt aktuelle saker.

Kommende arrangementer

Mandag 18. september:
Ny i Vestvågøy?

Tirsdag 19. september:
Forskningsdagene i Lofoten 2023

Fra torsdag 21. september og utover høsten:
Temakafé for kreftpasienter og pårørende

Lørdag 23. september: 
Åpen dag på brannstasjonen

 

Aktuelle saker:

Høstens vaksiner 2023

Høsten står for tur og overvåkningsdata fra Folkehelseinstituttet viser at både covid-19 og enkelte andre luftveisinfeksjoner har vært økende i befolkningen siste uker. De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt: hold deg hjemme når du blir syk med luftveissymptomer.

Husk også god hoste- og håndhygiene! Det vil si unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene med såpe og vann, eller bruk hånddesinfeksjonsmiddel.  

Les hele saken her

Nærbilde av hender som klargjør vaksine - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Unsplash

 

Ung og engasjert? Bli med å påvirke!

Ungdommene vet best hvordan det er å være ung, og hva som er viktig for dem. Derfor skal de også få mulighet til å sette deres hjertesaker på agendaen, gjennom «Ungdommens kommunestyre» (UK).

Ungdommens kommunestyre (UK) er et partipolitisk nøytralt organ der barn og unge mellom 13–18 år har reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid, samtidig som man bidrar med bevisstgjøring og engasjement blant andre ungdommer. Her får de muligheten til å fremme deres hjertesaker.

Ønsker du eller noen du kjenner å være med? Søk, eller spre gjerne ordet!
Ny søknadsfrist: torsdag 28. september 2023

Mer om saken her

Fire ungdommer utendørs - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Unsplash

 

Starten på et kommunalt beredskapsråd

Torsdag denne uken, 14. september, ble det arrangert en samling for det kommunale beredskapsrådet på Meieriet Kultursenter. Det sies at rådet ikke hadde hatt en slik samling «i manns minne», så gleden var stor. Denne ukens samling – som tok form som en tverrfaglig konferanse – var opptakten til en mulig formell etablering av rådet mot slutten av november 2023. Samlingen er resultat av et samarbeid mellom flere av Lofot-kommunene, samt relevante samhandlingsaktører.

Torsdagens konferanse samlet et mangfold av representanter, blant annet fra kommunene i Lofoten, Statsforvalteren, Nordlandssykehuset, politi-, ambulanse-, brann- og redningstjenesten, Kystvakten, Redningsselskapet, Sivilforsvaret, Heimevernet, Røde Kors Hjelpekorps, Avinor, Widerøe, Boreal, LAS, Mattilsynet, Vest-Lofoten vgs, Næringsforeningen, Den norske kirke, Elema, Telenor, med flere.

8 personer fra ulike beredskapsgrupper - Klikk for stort bildeNoen av de fremmøtte på torsdagens konferanse Vestvågøy kommune

 

Takk for innsatsen i forbindelse med valget

Kommunedirektør Morten Dyrstad ønsker å si en stor takk til våre fantastiske ansatte og frivillige her i Vestvågøy. Valget har virkelig satt dere alle i sving, og jeg er stolt over den innsatsen og kvaliteten i arbeidet dere har lagt ned.

Også ordfører Remi Solberg uttrykker sin takknemlighet overfor hele apparatet som har vært i sving rundt valgavviklingen. De ansatte ved servicetorget har tatt imot forhåndsstemmer både i vanlig arbeidstid og når de har hatt langåpent. Det har vært kommuneansatte og frivillige i sving med hjemmestemming og på stemming ved institusjonene, og ansatte fra eiendomsdrift har løst mange oppgaver som har dukket opp underveis. Lions har, som de pleier, stilt med valgfunksjonærer til flere valglokaler. Andre frivillige som har blitt kontaktet av valgadministrasjonen og blitt bedt om å trå til på valgdagen har vært svært velvillige. Valget hadde ikke kunnet blitt gjennomført uten at en hel mengde folk hadde bidratt.

En stemmeseddel puttes i valgurnen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto (CC BY-NC) Tore Fjeld

 

Det unike Lofotlandskapet – kulturbeite i utmark!

Våre unike utmarksressurser er resultat av over 1000 år med aktivt jordbruk og beiting. De grønne fjellene og beiteliene her i Vestvågøy er en ressurs i særklasse, og skiller seg ut fra store deler av landet når det gjelder beitekvalitet. Ifølge NIBIO, som er ekspertene på området, finnes det ennå ingen andre steder i Norge der det er målt like god beitekvalitet.

På torsdag arrangerte Vestvågøy kommune og Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge en spennende fagdag om kulturlandskap og utmarksbeite. To forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBO), Finn-Arne Haugen og Ellen Elverland, delte resultater fra sin kartlegging av vegetasjon og beitekvalitet her på Vestvågøy.

Deltakerne fikk lære hvordan beiting påvirker artssammensetningen, hvilke planter som er de beste beiteplantene, og hvordan de ved å styre beitinga kan utnytte utmarka best mulig.

 

Uten beitedyra vil skogen etter hvert kunne overta, og det åpne landskapet gro til. I dag er 18 % av arealet på Vestvågøy skog. Potensialet hvor det naturlig vil kunne vokse skog er på hele 65 % av landarealet. Gjengroingsprosessen er allerede startet på 15 % av områdene der beiting har opphørt eller antall beitedyr en lavt. Det er endring i arealbruk som er den utløsende faktoren til at gjengroing skjer. Klimaendringer påvirker ved å sette fart på vekstsesongen, men er ikke utløsende faktor. 

Flyfoto utmarksområde i Lofoten  - Klikk for stort bildeFlyfoto over utmarksbeite Vestvågøy kommune v/ Henriette Crook