Viktig melding

Vaksiner for høst- og vintersesongen 2023–2024

Høsten og vinteren gjør at både covid-19 og enkelte andre luftveisinfeksjoner øker i befolkningen. De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt: hold deg hjemme når du blir syk med luftveissymptomer.

Nærbilde av hender som klargjør vaksine - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Unsplash

 

Enkelte grupper i befolkningen er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved smitte av korona- og andre luftveisagens. Videre i artikkelen følger informasjon om vaksinene som er anbefalt.

Husk også god hoste- og håndhygiene! Det vil si unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene med såpe og vann, eller bruk hånddesinfeksjonsmiddel.  

 

Koronavaksine: 

Oppdatert koronavaksine får du på Apotek1 Origo på onsdager. Du trenger ikke individuell resept eller timebestilling for å få koronavaksinen. Koronavaksinen er gratis og ment for de i risikogruppene. Dette fordi øvrig befolkning ikke har samme risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Det skyldes høy vaksinasjonsdekning i befolkningen og at de fleste har gjennomgått minst én infeksjon – noe som i sum gir god immunitet.

Følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24: 

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere. 
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe – Mer om risikogruppene her
 • Ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom – Mer om risikogruppene her 
 • Barn 5–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig.
 • Gravide i 2. og 3. trimester 

 

Influensavaksine:

Årets influensavaksine har kommet. Ta kontakt med ditt fastlegekontor (voksne), eller på helsestasjon (for barn). Alle kan få influensavaksine, og den koster det samme uansett om man er i risikogruppe eller ikke. 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år. 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine. 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

 

Barn og voksne med: 

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma).
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk).
 • Diabetes type 1 og 2. 
 • Leversvikt eller nyresvikt. 
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer). 
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted). 

 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie. 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte. 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl. 

 

Pneumokokkvaksine:

Pneumokokk er en bakterie som kan gi betennelse i luftveiene og alvorligere sykdomsforløp som hjernehinnebetennelse. Pneumokokkvaksinen anbefales hvert 6. år for de i risikogruppen, og drøftes med fastlegen din. Det er også fastlegen som skriver resept.

Personer i risiko for alvorlig forløp er anbefalt å ta pneumokokkvaksine: 

 • Alle personer over 65 år.  
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere andre kroniske sykdommer. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.   
 • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.    

Kontakt

Kommuneoverlegen
E-post
Mobil 90 81 97 20