Kunngjøring - reguleringsplan Storeidøy nærings- og industriområde

16.02.2021 vedtok kommunestyret, reguleringsplan for Storeidøy nærings- og industriområde.

Klikk for stort bilde 

Reguleringsplanen vil gi en samlet plan for Storeidøy, med en felles utviklingsretning for Leknes havn, og virksomhetene rundt. Regulert gangvei vil styrke trafikksikkerheten i område, med påkobling til sti på andre siden av E10, samt forskjønne adkomsten fra og til Leknes havn.

Klikk for stort bilde

PlanID: 201901, ArkivID: 19/260

KS-013/21 Vedtak:

1. Det vises til forslag til detaljregulering Storeidøy nærings- og industriområde, planID 201901, medplankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 25.01.2020.

2. Vestvågøy kommune egengodkjenner forslaget til detaljregulering Storeidøy nærings- og industriområde, med innsigelse fra Statsforvalteren.

3. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12

Les hele kunngjøringen med saksdokumenter her...