Viktig melding

Kunngjøring - Kommunedelplan for klima, miljø - og energi - 2023-2030

Kommunedelplan Klima, miljø – og energi 2023-2030 med handlingsdel ble vedtatt av Vestvågøy kommunestyre i møte den 9. mai 2023 som sak KS-032/23.

Vedtak:

1. Vestvågøy kommunestyre, vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §11-15, kommunedelplan for Klima-, miljø- og energi 2023-2030, med tilhørende planbeskrivelse og handlingsdel, utenom hovedmålet “Arealbruk: Balansert arealforvaltning”.

2. Vestvågøy kommunestyre forelegges en egen utredning innen utgangen av 2023 som beskriver hvordan alternativene med arealnøytralitet og balansert arealforvaltning kan gjennomføres i praksis, samt konsekvensene av slik forvaltningspraksis.

Les hele kunngjøringen og dokumenter her...