Viktig melding

Kunngjøring - Detaljreguleringsplan Leirvik, Ure

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 09.05.2023 egengodkjent detaljreguleringsplan Leirvik Ure.

PlanID: 202007, ArkivID: 20/1314, KS-sak: 031/23

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et kombinert areal for fiskeriindustri, boligbebyggelse og kaiareal, gjennom utbygging på landarealer og noe utfylling i sjø. Eiendommene gnr/bnr 61/49 og 61/52 ligger i sin helhet innenfor planområdet, og i tillegg berøres eiendommene 61/2, 61/8, 61/9, 61/53 og 204/1 (fylkesveien).

Les hele kunngjøringen med dokumenter her...