Kunngjøring – Detaljregulering Sjøveien

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 13.04.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Sjøveien – fortau fra Ægirs vei til Langhaugen.

Klikk for stort bilde 

PlanID: 2018/21, ArkivID: 18/1618, Utvalgssak i kommunestyret: 028/21

Planen søker å bedre trafikksikkerheten for ferdsel til skole og sentrum, med anleggelse av fortau og sikring av gode frisiktssoner i kryssene til Langhaugen og Ægirs vei. Fortauet vil ligge delvis på eksisterende vegfylling.

Klikk for stort bilde

Les hele kunngjøringen og dokumenter her...