Viktig melding

Isqueen AS - Søknad om biomasseendring lokalitet Æsøya

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges søknad ut til offentlig innsyn. Frist 27. oktober 2023.

Søknad om akvakultur i Vestvågøy kommune i Nordland
Søker: Isqueen AS org. nr. 952 217 860
Søknaden gjelder: Areal- og biomasseendring
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: 30977 Æsøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º06,297` Ø 13º47,363`
Midtpunkt fôringsflåte N 68º06,235` Ø 13º47,313`
Midtpunkt fôringsflåte N 68º06,277` Ø 13º47,685`

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Vestvågøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 4 uker fra denne kunngjøringen.

Kontaktadresse: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Les hele utlysningen med dokumenter her...