Viktig melding

Endring av detaljreguleringsplan 4 armen Myrstien

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.06.2023 egengodkjent endring av detaljreguleringsplan 4 armen Myrstien.

PlanID: 202205, ArkivID: 21/1351, Utvalgssak i Kommunestyret: 054/23

Planområdet ligger like nord for Leknes sentrum mellom E10 (Leknesveien) og den kommunale vegen Myrstien. Gangavstand fra sentrum er ca. 500 m. Planforslaget innebærer omregulering av krysset Myrstien / Torvhaugan til T-kryss istedet for rundkjøring og endring av bestemmelser slik at der kan bygges ambulanse- og politistasjon i samme arealformål der brannstasjonen ligger i dag. Videre innebær endringen justering av formålsgrensen mellom byggeformål og friområde som tilpasning til foreliggende byggeplaner.

Les hele kunngjøringen med dokumenter her...