Viktig melding

Ballstad Servicehavn har nådd viktig milepæl

Avtale om utfylling i sjø er underskrevet og den praktiske delen av utbyggingsprosjektet er da planlagt å komme i gang i januar.

Kommunedirektør Morten Dyrstad, Roger Abrahamsen ved Ballstad Slip og Ørjan Magnussen i Thore Magnussen og Sønn AS er godt fornøyd med at utbyggingsprosjektet nå kommer i gang. Vestvågøy kommune

I april 2022 signerte Vestvågøy kommune og Godthåp AS/Ballstad Slip en utbyggingsavtale for utvikling av industriområdet og etablering av kommunale kaistruktur.  En viktig milepæl i dette arbeidet er nå nådd ved at Thore Magnussen og Sønn AS på nyåret begynner arbeidet med utfylling i sjø.

Arbeidet vil pågå i vinter og ut over våren, og Ballstad Slip vil invitere innbyggerne til informasjonsmøte om hvordan arbeidet skal gjennomføres og hva dette vil bety for innbyggerne på Ballstad.

Mer informasjon om den kommunale delen av dette viktige utviklingsprosjektet finnes her…