Avfall og renovasjon

Avfallshåndteringen i Lofoten utføres av Lofoten Avfallsselskap (LAS).

LAS ble stiftet i 1990 som et interkommunalt selskap etter kommunelovens §27. I 2003 ble det registrert som et interkommunalt selskap etter IKS-loven.

Selskapet eies av kommunene: Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. Bransje er AVFALL. LAS IKS tar imot og behandler alle typer avfall, både fra husholdninger og næringsliv. LAS IKS besørger også innsamling (konkurranseutsatt), sortering, gjenvinning og (etter-)drift av deponier. Etter deponiforbudet (organisk avfall) i 2009 er det i hovedsak foredling av avfall til gjenvinning (material og energi) som skjer på LAS sine anlegg.

Selskapet har kunnskap og maskiner for riving og miljøsanering av bygninger.  I tillegg har vi eget komposteringsanlegg, eget deponi, sorteringsanlegg og presse for papir, plast samt jern. LAS IKS har godkjent deponi for oppsamling og registrering av sigevann, samt uttak av metangass fra deponiet.

LAS har også mannskaper med utdanning og erfaring for sortering og behandling av de typer avfall som oppstår i regionen. Hovedkontoret er på Leknes.

Selskapets anlegg og miljøstasjoner ligger plassert slik:

  • Haugen Avfallsanlegg og deponi
  • Leknes Miljøstasjon (Storeidøy)
  • Svolvær Miljøstasjon (Osan)
  • Fjøsdalen Miljøstasjon

LAS står også bak prosjektet Clean Up Lofoten, som blant annet gir deg en oversikt over offentlige toaletter, avfallsstasjoner, langs veier og havner, samt tømmestasjoner for campingvogner og campingbiler.

Kontakt

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS)
E-post
Telefon 76 05 40 30
Mobil 907 63 659

Lekneskroken 3, 8370 Leknes