Viktig melding

Koble til vann og avløp

  • Når du skal koble deg til kommunalt vann og avløp må du ha godkjenning fra kommunen
  • Det er godkjent rørlegger eller entreprenør som sender inn søknaden

Kan jeg koble meg på kommunalt vann og avløp?

  • send oss en e-post med gårds- og bruksnummer så gir vi tilbakemelding om du kan koble deg på det kommunale vann- og avløpsnettet

Hva koster det å koble seg på?

Priser for å koble seg på kommunalt vann og avløp

For rørleggere og ansvarlige entreprenører 

Skjema for å koble til og fra kommunalt vann og avløp, utvide abonnementet eller gjøre endringer.

Søknad om sanitærabonnement (DOC, 151 kB)

Ferdigmelding av sanitæranlegg (DOC, 115 kB)

Frakobling og opphør av sanitærabonnement (DOC, 115 kB)

Vannmåler

Skjema for installasjon og registrering av vannmåler. 

Registrering av vannmåler (DOC, 92 kB)

Tekniske og administrative bestemmelser

Kjøp heftet tekniske bestemmelser hos Kommuneforlaget

Administrative bestemmelser for vann og avløp (PDF, 543 kB)

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00