Viktig melding

Skal du grave?

 • Skal du grave i privat eller offentlig grunn må du sende inn gravemelding
 • du må i tillegg sende inn søknad om gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan om gravearbeidet er minimum 3 meter fra kommunal veg eller infrastruktur 

Slik sender du inn gravemelding

 • Du sender inn gravemelding på ledningsportalen som er en tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning
 • Gravemeldingen blir sendt til alle aktuelle netteiere, inkludert Vestvågøy kommune som sjekker om det går kommunale vann- og avløpsrør i graveområde

Send inn gravemelding

Påvisning av vann- og avløpsrør

Kontakt vakttelefonen til vann og avløp telefonnummer 90 50 94 44 når du mottar kart som inneholder kommunale vann- og avløpsrør. De vises som blå linjer på kartet. 

Om det er behov for påvisning blir det utført av oss på hverdager mellom 07.00 og 15.00.

Gravetillatelse i kommunal veg

 • Gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan søkes dersom det skal utføres gravearbeid på minimum 3 meter fra kommunal veg/infrastruktur. Arbeidsvarslingsplan vurderes i hvert enkelt tilfelle dersom det kan ha innvirkning for trafikk.
 • Gravemelding bør søkes uansett hvor det graves for å undersøke hvor infrastruktur i bakken ligger. 
 • Byggherre og entreprenør har ansvar for all istandsetting av berørte områder etter avsluttet gravearbeid. Entreprenør må legge ved byggherreerklæring sammen med søknaden om gravetillatelse 
 • Tiltakshaver plikter å innhente alle nødvendige godkjennelser slik som byggesaksbehandling eller teknisk godkjenning før det søkes om gravetillatelse
 • Ansvarshavende plikter å sette seg inn i øvrige regler som gjelder for graving i Vestvågøy kommune
 • Graving tillates normalt ikke i veger som er asfaltert i løpet av de 3 siste årene

Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinett i Vestvågøy kommune (PDF, 946 kB)

Byggherreerklæring (PDF, 143 kB)

Søk om gravetillatelse og arbeidsvarsling

Dokumentasjon når arbeidet er sluttført

For at garantitiden (varighet: 5 år etter utført arbeid) skal tre i kraft, må søknad om ferdigstillelse inneholde bilder som dokumenterer arbeidet. Dette med hensyn til evt. senskader som følge av dårlig utført arbeid eller ikke fulgte retningslinjer for graving i kommunal veg.

Søknad om ferdigstillelse i brukerportalen

Bilder før graving - vedlegges søknad om gravetillatelse

 • Oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i vegarbeidsområde
 • Oversiktsbilde med stedfesting, eksisterende husnummer/omgivelser
 • Bilde som er zoomet inn på selve gravehullet/trase
 • Ved graving i større områder/trasé skal det tas bilde hver 25 meter

Bilder under graving

 • Bilde som viser gravedybde, målestav i grøfta
 • Bilde som viser riktig komprimeringsutstyr i grøfta
 • Bilde når gjenfylt masse fylles, ved avretting av asfalt og asfalttykkelse med målestav
 • Bilde ved graving i større områder/trasé skal det tas bilde pr 25m

Bilder etter graving

 • Bilde ferdig asfaltert m/forsegling av skjøten
 • Oversiktsbilde etter avsluttet arbeid og område er ryddet
 • Oversiktsbilde som viser tilstand på skilt i vegarbeidsområde er satt opp ihht tidligere plassering og i godkjent tilstand 

Kart over godkjente gravesøknader

På vårt gravekart finner du oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestvågøy kommune

Kart over gravesøknader i Vestvågøy kommune

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00