Viktig melding

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter, og kan bidra til at små og store bedrifter eller organisasjoner blir bærekraftige, oppnår konkurransefortrinn, styrker merkevaren, kutter kostnader, senker sykefraværet og får et anerkjent kvalitetsstempel.

  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat for virksomheter.
  • Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
  • Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 
  • Over 10.000 bedrifter er sertifisert pr. januar 2024.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering.

Sertifiser din virksomhet

Finn ut hvordan du går frem for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet.

Vestvågøy kommune har forpliktet seg til legge til rette for at bedrifter i kommunen skal kunne bli miljøfyrtårn. Vi samarbeider med LoVe Utvikling AS som har kursede miljøfyrtårnkonsulenter i sin stab. Vestvågøy kommune dekker deler av kostnadene for bedrifter som forplikter seg til deltakelse og gjennomføring av sertifiseringsprogrammet. 

Hvis du ønsker mer informasjon, eller vil sertifisere din egen virksomhet finner du mye nyttig info på hjemmesidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ved spørsmål kan du kontakte LoVe Utvikling AS sine miljøfyrtårnkonsulenter eller ta direkte kontakt med Miljøfyrtårn.

Sertifiserte virksomheter skal levere rapport

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Stiftelsen Miljøfyrtårn arrangerer kurs og webinarer i denne forbindelse.

Resertifisering hvert tredje år

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet.

Sertifiserte bedrifter i Lofoten

Antall sertifiserte bedrifter Lofoten
Kommune Antall januar 2024
Vågan 27
Vestvågøy 21
Moskenes 9
Flasktad 0
Værøy 0
Røst 0

Kilde: Miljøfyrtårn/søk virksomheter pr 11.01.24 

Kontakt

Bjørg- Elin Kärn
Prosjektleder/miljøfyrtårnkonsulent LoVe Utvikling AS
E-post
Mobil 4138889
Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03