Viktig melding

Miljøfyrtårn

Vestvågøy kommune er Miljøfyrtårnkommune

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 9600 bedrifter er sertifisert pr mai 2023.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Som miljøfyrtårnkommune har Vestvågøy kommune forpliktet seg til legge til rette for at bedrifter i kommunen skal kunne bli miljøfyrtårn. Vestvågøy kommune samarbeider med LoVe Utvikling AS som har kursede miljøfyrtårn-konsulenter i sin stab,

Også i 2023 dekker Vestvågøy kommune deler av kostnadene for bedrifter som forplikter seg til deltakelse og gjennomføring av sertifiseringsprogrammet. Ta kontakt med en miljøfyrtårnkonsulent i LoVe Utvikling for mer informasjon.

Kontakt

Maria Fouad
Prosjektleder/miljøfyrtårnkonsulent, LoVe Utvikling AS
E-post
Telefon 95 27 07 11
Bjørg- Elin Kärn
Prosjektleder/miljøfyrtårnkonsulent LoVe Utvikling AS
E-post
Mobil 4138889
Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03