Miljøfyrtårn

Vestvågøy kommune er Miljøfyrtårnkommune

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 6000 bedrifter er sertifisert pr oktober 2019.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Som miljøfyrtårnkommune har Vestvågøy kommune forpliktet seg til legge til rette for at bedrifter i kommunen skal kunne bli miljøfyrtårn. Vestvågøy kommune har per i dag ikke sertifisører ansatt i sin egen organisasjon, men vi samarbeider med Lofoten Matpark som har kursede miljøfyrtårn-konsulenter i sin stab, og sertifisør i Vågan, som kan sertifisere din bedrift.

Kontakt

Maria Fouad
Miljøfyrtårnkonsulent, Lofoten Matpark
E-post
Telefon +47 95 27 07 11
Johan Weydahl
Miljøfyrtårnsertifisør, eget firma
E-post