Viktig melding

Avfall og renovasjon

Avfallshåndteringen i Lofoten utføres av Lofoten Avfallsselskap (LAS). Eventuelle henvendelser rettes direkte til selskapet.

LAS ble stiftet i 1990 som et interkommunalt selskap (IKS). Selskapet eies av kommunene: Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. 

LAS har mannskaper med utdanning og erfaring for sortering og behandling av de typer avfall som oppstår i regionen. Hovedkontoret er på Leknes.

Selskapets anlegg og miljøstasjoner ligger plassert slik:

  • Haugen Avfallsanlegg og deponi
  • Leknes Miljøstasjon (Storeidøy)
  • Svolvær Miljøstasjon (Osan)
  • Fjøsdalen Miljøstasjon

LAS står også bak prosjektet Clean Up Lofoten, som blant annet gir deg en oversikt over offentlige toaletter, avfallsstasjoner, langs veier og havner, samt tømmestasjoner for campingvogner og campingbiler.

Kontakt

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS)
E-post
Telefon 76 05 40 30
Mobil 90 76 36 59

Lekneskroken 3
8370 Leknes