Viktig melding

Manntall

Nå ligger manntallet for Vestvågøy kommune til ettersyn i servicetorget på rådhuset.

Det er informasjon fra folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor velgeren er manntallsført og har stemmerett er avhengig av hvilken kommune vedkommende er folkeregistrert bosatt per. 30. juni hver valgår. Hvis en velger melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har vedkommende stemmerett i sin gamle bostedskommune. Ved flytting før 30. juni i valgåret vil vedkommende ha stemmerett i sin nye bostedskommune.

Hvis du ikke er oppført i manntallet, kan du klage:
1. Når en er utelatt eller feilført i manntallet i kommunen, kan en kreve at valgstyret retter opp feilen.
2. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
3. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Krav om retting i manntallet sendes til:
Vestvågøy kommune
v/ Valgstyret
Postboks 203
8376 Leknes