Tomter til salgs

1/12 ble det lagt ut 1 ny tomt i Stamsund for salg og pr 21/12 har kommunen 14 tomter ute for salg.

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Flere områder er nå sluttsolgt, men det er fortsatt boligtomter i fire områder til salgs.

Tomter til salgs per 21. desember 2020

Klikk på plusstegnet nedenfor

Tomter til salgs

Folkneset (6 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
91/96 1 343 330 443 000
91/107 - SOLGT      
91/108 891 320 285 000
91/109 1209 320 387 000
91/110 1 262 300 379 000
91/104 - SOLGT      
91/105 - SOLGT      
91/106 - SOLGT      
91/103 - SOLGT      
91/102 - BUD MOTTATT 1 334 140 187 000
91/101 1 401 140 196 000

 Merknad:
Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.Klikk for stort bilde 

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av lekeplass, naust og båtutsett slik som skissert her: Klikk for stort bilde  

Stamsund (4 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/500 - Svarholtveien 13 1284 128 165 000
52/660  1 124 140 157 000
52/669 - SOLGT 622 80  
52/670 - SOLGT 942 71  
52/671 - SOLGT 744 74  
Tomt 1 Ringveien - BUD MOTATT 1 213 108 131 000
Tomt 2 Ringveien - SOLGT 1 170 109  
Tomt 3 Ringveien - SOLGT 1 416 107  
Tomt 4 Ringveien - BUD MOTATT 1 254 108 135 000

 

52/500 - Svarholtveien 13

Klikk for stort bilde 

52/660 - Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet.

Klikk for stort bilde

52/669 - Nygata (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

52/670 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde

52/671 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

4 tomter i Ringveien (oversikt)

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 1 Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 2 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 3 Ringveien 

Stor tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 4 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Vestersand (3 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 - SOLGT 1 126 150 169 000
107/69 - SOLGT 1 140 45 51 000
107/68 1 221 135 165 000
107/65 - SOLGT 1 065 50 53 000
107/66 1 161 50 58 000
107/67 808 50 40 000

Merknad
Området har privat vannverk. Septik må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune.Klikk for stort bilde  

Sennesvik/Kvandal (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
59/50 971 200 194 000


Merknad
Tomta har privat vannforsyning. Uvisst ift. kapasitet og påkobling.
Septiktank må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune. 

Klikk for stort bilde

 

Spesiell utlysning 15. januar 2021

 

Naturperle på Odden i Valberg 

Vestvågøy kommune eier et naturskjønt område på Odden i Valberg.

På deler av eiendommen er det våningshus og driftsbygning (fjøs), utedo, og rester av et naust som ligger på bakken. Bygningsmassen er preget av elde, slitasje og utidsmessighet. Våningshuset er oppført i tømmer. Bygget har innlagt strøm, og har innlagt vann til servant. Våningshuset har ikke innlagt toalett. Det står en enkel utedo et stykke fra våningshuset. Ingen av bygningene har hatt vedlikehold av betydning over en lengre periode.

Vestvågøy kommune ønsker at “småbruket” på Odden drives som friluftshytte til allmenn bruk.

Kommunestyret behandlet sak om Odden den 1.12.2020 i sak 114/20, og fattet følgende vedtak:

Kommunestyret viser til saksfremlegg knyttet til fremtidig utvikling av Odden friluftsområde med bygninger.

 1. Del av gnr 133 bnr 7 som er regulert til fritidsbebyggelse utvikles til hyttetomter.
 2. Vestvågøy kommune regulerer området selv, og selger enkeltvise hyttetomter på det åpne marked til høystbydende.
 1. Deler av gnr 133 bnr 7 som er regulert til LNF (jfr alternativ 2 LNF), inkludert våningshus/driftsbygning/naust, selges til takst. Salg skal skje til ideelt lag/forening som best kan ivareta følgende retningslinjer og klausuler:
 1. Plan for å utvikle eiendom (både bygningsmasse og tomt)
 2. Plan for å utvikle tilbud som kommer allmennheten til gode
 3. Tilbakekjøpsrett for Vestvågøy kommune  

Det skal fradeles ca 4,1 dekar som skal følge med salget:

Klikk for stort bilde

Hele saksfremlegget fra kommunestyret kan leses her:

https://www.vestvagoy.kommune.no/innsyn. sak Odden

Ideelle lag og foreninger kan nå søke Vestvågøy kommune om å få kjøpe/overta denne eiendommen.

Betingelser ift salg:

 1. Eiendom selges for kr 100.000,-
 2. Kjøper dekker fradeling, oppmåling, tinglysning og dokumentavgift.
 3. Salg skal skje til ideelt lag/forening som best kan ivareta følgende retningslinjer og klausuler:
 1. Plan for å utvikle eiendom (både bygningsmasse og tomt)
 2. Plan for å utvikle tilbud som kommer allmennheten til gode
 3. Tilbakekjøpsrett for Vestvågøy kommune  

Det vil bli gjennomført møter med interessenter hvor prosjekt kan presenteres.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Asbjørn Horn, epost: asbjorn.horn@vestvagoy.kommune.no

Søknad kan sendes elektronisk til: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eller pr post: Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8370 Leknes

Frist for å komme med tilbud: 20. februar 2021

 

Spesiell utlysning 7. desember 2020

 

Stor kommunal tomt i Stamsund for leie/salg

Vestvågøy kommune eier gnr 51 bnr 23 i Stamsund. Vestvågøy kommune går nå ut med annonsering og inviterer interessenter til å søke om kjøp eller leie av denne tomten. Tomten er avsatt til idrettsformål.

Les hele invitasjonen her...

Klikk for stort bilde

Bud, gebyr og frister

Dersom du ønsker å kjøpe en kommunalt tomt som er lagt ut for salg må du sende inn bud på epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Bud under takst aksepteres ikke.

I epost til kommunen skal det anføres «ditt navn, mobilnummer, gnr/bnr på tomt som ønskes kjøpt, samt ditt bud». Budet ditt vil bli offentliggjort på Vestvågøy kommunes hjemmeside (kun beløp/ikke navn).

Frist for andre til å legge inn høyere bud, vil bli bekjentgjort så snart det lar seg gjøre etter at et bud foreligger. Fristen for å komme med motbud vil bli satt til minst 10 dager. Dersom det kommer inn flere bud vil det bli en budrunde. Minste budøkning settes til kr 10 000,-.

Budgiverne vil bli kontaktet pr telefon av Vestvågøy kommune, og gitt mulighet for å høyne budet.
Nye bud skal også sendes pr. epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.

I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg, kr 4.667,- pluss dokumentavgift/ tinglysningsgebyr.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030

Bud mottatt 

Ringveien, Stamsund
Tomt nr 1 - Kr 131.000,-
Frist for motbud:
11. januar 2021

Ringveien, Stamsund
Tomt nr 4 - Kr 135.000,-
Frist for motbud:
11. januar 2021