Tomter til salgs

9/3 ble det lagt ut 1 ny tomt på Rishaugan/Tangstad for salg og pr 19/3-21 har kommunen 12 tomter ute for salg.

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Flere områder er nå sluttsolgt, men det er fortsatt boligtomter i fire områder til salgs.

Tomter til salgs per 19. mars 2021

Klikk på plusstegnet nedenfor

Folkneset (6 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
91/96  1 343 330 443 000
91/107 - SOLGT      
91/108 891 320 285 000
91/109 1209 320 387 000
91/110 1 262 300 379 000
91/104 - SOLGT      
91/105 - SOLGT      
91/106 - SOLGT      
91/103 - SOLGT      
91/102 - BUD MOTTATT 1 334 140 187 000
91/101 1 401 140 196 000

 Merknad:
Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.Klikk for stort bilde 

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av lekeplass, naust og båtutsett slik som skissert her: Klikk for stort bilde  

Rishaugan/Tangstad (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
       
80/72 BUD MOTTATT 1 184 250 296 000

​​
 

 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde  

Stamsund (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/500 - Svarholtveien 13 1284 128 165 000
52/669 - SOLGT 622 80  
52/670 - SOLGT 942 71  
52/671 - SOLGT 744 74  
Tomt 1 Ringveien - SOLGT 1 213 108  
Tomt 2 Ringveien - SOLGT 1 170 109  
Tomt 3 Ringveien - SOLGT 1 416 107  
Tomt 4 Ringveien - SOLGT 1 254 108 135 000

 

52/500 - Svarholtveien 13

Klikk for stort bilde 

52/660 - Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet.

Klikk for stort bilde

52/669 - Nygata (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

52/670 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde

52/671 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

4 tomter i Ringveien (oversikt)

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 1 Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 2 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 3 Ringveien 

Stor tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 4 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Vestersand (3 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 - SOLGT 1 126 150 169 000
107/69 - SOLGT 1 140 45 51 000
107/68 1 221 135 165 000
107/65 - SOLGT 1 065 50 53 000
107/66 1 161 50 58 000
107/67 808 50 40 000

Merknad
Området har privat vannverk. Septik må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune.Klikk for stort bilde  

Sennesvik/Kvandal (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
59/50 971 200 194 000


Merknad
Tomta har privat vannforsyning. Uvisst ift. kapasitet og påkobling.
Septiktank må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune. 

Klikk for stort bilde

Slik byr du

Send epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no med ditt bud på aktuelle tomt. Vi legger da ut budet på hjemmesida med frist for motbud. Bud under oppgitte utgangspris vil ikke bli akseptert.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030