Viktig melding

Tomter til salgs

Kommunen har pr 11. august 6 boligtomter ute for salg. Én næringstomt i Myklevik kommer for salg.

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Flere områder er nå sluttsolgt, men det er fortsatt boligtomter til salgs.

Tomter til salgs per 11. august 2023

Klikk på plusstegnet nedenfor

Folkneset (3 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
91/108 891 320 285 000
91/109 1209 320 387 000
91/110 1 262 300 379 000

 Merknad:
Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.

 

  

 

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av lekeplass, naust og båtutsett slik som skissert her:

  

 

Rishaugan/Tangstad (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
       
80/72 1 184 250 296 000

​​
 

 

 

Gnr/Bnr 80/72

 

 

 

 

Stamsund (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/500 1284 190 243.960
       

 

52/500 Svarholtveien

Kort vei til Svarholt skole, fotballbane, ballbinge og alpinbakke.

 

 

 

 

 

 

Vestersand (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 1126 160 180 000

 

 

Gnr/bnr 107/76:

  

 

Myklevik - Næringstomt 8 mål kommer for salg

Vestvågøy kommune jobber nå med fradeling av en næringstomt på over 8 mål/dekar i Myklevik. Tomten ligger ved Fv. 817 og har samme innkjøring som masseuttaket. Denne tomta blir annonsert på hjemmesiden straks den er klar for salg.

Det vil bli stilt krav om regulering for denne tomta.

 


Slik byr du

Send epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no med ditt bud på aktuelle tomt. Vi legger da ut budet på hjemmesida med frist for motbud. Bud under oppgitte utgangspris vil ikke bli akseptert.

Betingelser

Følgende betingelser gjelder ved kjøp av kommunal tomt:

  • Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.
  • I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg kr 5.090,-, samt dokumentavgift på 2,5% av kjøpesum og tinglysningsgebyr kr 585,-.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 95 11 40 30