Tomter til salgs

Pr 29/6-21 har kommunen 11 tomter ute for salg.

Bud mottatt: Tomt 91/101 Folkneset Kr 196.000,-

Frist for motbud: 11. august 2021

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Flere områder er nå sluttsolgt, men det er fortsatt boligtomter i fire områder til salgs.

Tomter til salgs per 29. juni 2021

Klikk på plusstegnet nedenfor

Folkneset (5 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
91/96  - BUD MOTTATT 1 343 330 443 000
91/107 - SOLGT      
91/108 891 320 285 000
91/109 1209 320 387 000
91/110 1 262 300 379 000
91/104 - SOLGT      
91/105 - SOLGT      
91/106 - SOLGT      
91/103 - SOLGT      
91/102 - SOLGT      
91/101 - BUD MOTTATT 1 401 140 196 000

 Merknad:
Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.Klikk for stort bilde 

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av lekeplass, naust og båtutsett slik som skissert her: Klikk for stort bilde  

Rishaugan/Tangstad (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
       
80/72 BUD MOTTATT 1 184 250 296 000

​​
 

 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde  

Stamsund (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/500 - Svarholtveien 13 1284 128 165 000
52/669 - SOLGT 622 80  
52/670 - SOLGT 942 71  
52/671 - SOLGT 744 74  
Tomt 1 Ringveien - SOLGT 1 213 108  
Tomt 2 Ringveien - SOLGT 1 170 109  
Tomt 3 Ringveien - SOLGT 1 416 107  
Tomt 4 Ringveien - SOLGT 1 254 108 135 000

 

52/500 - Svarholtveien 13

Klikk for stort bilde 

52/660 - Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet.

Klikk for stort bilde

52/669 - Nygata (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

52/670 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde

52/671 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

4 tomter i Ringveien (oversikt)

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 1 Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 2 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 3 Ringveien 

Stor tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 4 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Vestersand (3 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 - SOLGT 1 126 150 169 000
107/69 - SOLGT 1 140 45 51 000
107/68 1 221 135 165 000
107/65 - SOLGT 1 065 50 53 000
107/66 1 161 50 58 000
107/67 808 50 40 000

Merknad
Området har privat vannverk. Septik må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune.Klikk for stort bilde  

Sennesvik/Kvandal (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
59/50 971 200 194 000


Merknad
Tomta har privat vannforsyning. Uvisst ift. kapasitet og påkobling.
Septiktank må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune. 

Klikk for stort bilde

Slik byr du

Send epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no med ditt bud på aktuelle tomt. Vi legger da ut budet på hjemmesida med frist for motbud. Bud under oppgitte utgangspris vil ikke bli akseptert.

Betingelser

Følgende betingelser gjelder ved kjøp av kommunal tomt:

  • Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.
  • I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg, samt dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030

Bud mottatt 

Tomt 91/101 Folkneset
Kr 196.000,-
Frist for motbud:
11. august 2021