Tomter til salgs

16/6 ble det lagt ut 8 nye tomter i Stamsund for salg. Pr 24/8 ligger totalt 15 tomter ute for salg.

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Flere områder er nå sluttsolgt, men det er fortsatt boligtomter i fire områder til salgs.

Tomter til salgs per 24. august 2020

Klikk på plusstegnet nedenfor

Tomter til salgs

Folkneset (6 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
91/96 1 343 330 443 000
91/107 - SOLGT      
91/108 891 320 285 000
91/109 1209 320 387 000
91/110 1 262 300 379 000
91/104 - SOLGT      
91/105 - SOLGT      
91/106 - SOLGT      
91/103 - SOLGT      
91/102 - BUD MOTTATT 1 334 140 187 000
91/101 1 401 140 196 000

 Merknad:
Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.Klikk for stort bilde 

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av lekeplass, naust og båtutsett slik som skissert her: Klikk for stort bilde  

Stamsund (5 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/660  1 124 140 157 000
52/669 - SOLGT 622 80 50 000
52/670 - SOLGT 942 71  
52/671 - SOLGT 744 74  
Tomt 1 Ringveien 1 213 108 131 000
Tomt 2 Ringveien - BUD MOTTATT 1 170 109 127 000
Tomt 3 Ringveien - BUD MOTTATT 1 416 107 152 000
Tomt 4 Ringveien 1 254 108 135 000

 

52/660 - Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet.

Klikk for stort bilde

52/669 - Nygata (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

52/670 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde

52/671 Aspeveien (SOLGT)

Klikk for stort bilde 

4 tomter i Ringveien (oversikt)

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 1 Ringveien

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 2 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 3 Ringveien 

Stor tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Tomt nr 4 Ringveien 

Romslig tomt med åpen beliggenhet og god adkomst

Klikk for stort bilde 

Vestersand (3 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 - SOLGT 1 126 150 169 000
107/69 - SOLGT 1 140 45 51 000
107/68 1 221 135 165 000
107/65 - SOLGT 1 065 50 53 000
107/66 1 161 50 58 000
107/67 808 50 40 000

Merknad
Området har privat vannverk. Septik må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune.Klikk for stort bilde  

Sennesvik/Kvandal (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
59/50 971 200 194 000


Merknad
Tomta har privat vannforsyning. Uvisst ift. kapasitet og påkobling.
Septiktank må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune. 

Klikk for stort bilde

 

Bud, gebyr og frister

Dersom du ønsker å kjøpe en kommunalt tomt som er lagt ut for salg må du sende inn bud på epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Bud under takst aksepteres ikke.

I epost til kommunen skal det anføres «ditt navn, mobilnummer, gnr/bnr på tomt som ønskes kjøpt, samt ditt bud». Budet ditt vil bli offentliggjort på Vestvågøy kommunes hjemmeside (kun beløp/ikke navn).

Frist for andre til å legge inn høyere bud, vil bli bekjentgjort så snart det lar seg gjøre etter at et bud foreligger. Fristen for å komme med motbud vil bli satt til minst 10 dager. Dersom det kommer inn flere bud vil det bli en budrunde. Minste budøkning settes til kr 10 000,-.

Budgiverne vil bli kontaktet pr telefon av Vestvågøy kommune, og gitt mulighet for å høyne budet.
Nye bud skal også sendes pr. epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.

I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg, kr 4.667,- pluss dokumentavgift/ tinglysningsgebyr.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030