Tomter til salgs

Kommunen har pr 08.06.22 totalt 12 tomter ute for salg. 

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Flere områder er nå sluttsolgt, men det er fortsatt boligtomter til salgs.

Tomter til salgs per 08. juni 2022

Klikk på plusstegnet nedenfor

Folkneset (4 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
91/96  - SOLGT      
91/107 1287 330 424 710
91/108 891 320 285 000
91/109 1209 320 387 000
91/110 1 262 300 379 000
91/104 - SOLGT      
91/105 - SOLGT      
91/106 - SOLGT      
91/103 - SOLGT      
91/102 - SOLGT      
91/101 - SOLGT      

 Merknad:
Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.

  

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av lekeplass, naust og båtutsett slik som skissert her:   

Rishaugan/Tangstad (2 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
       
80/72 1 184 250 296 000
80/79 998 230 229 540

​​
 

 

 

Gnr/Bnr 80/72

Gnr/Bnr 80/79

   

Stamsund (2 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/531  1066 92 98.000
52/500 1284 190 243.960
       

 

52/531 i Ringveien

  
  

I forbindelse med salg vil det bli tinglyst to heftelser.

1. Vestvågøy kommune har rett til adkomst og vedlikehold av grøft som befinner seg på areal merket med rosa farge i kart nedenfor:

    

2. Vestvågøy kommune har rett til adkomst og vedlikehold av avløpsledning som befinner seg på areal anmerket i kart nedenfor (merkepunkt 441):

 

52/500 Svarholtveien

Kort vei til Svarholt skole, fotballbane, ballbinge og alpinbakke.

 

 

Vestersand (3 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 - SOLGT 1 126 150 169 000
107/69 - SOLGT 1 140 45 51 000
107/68 1 221 135 165 000
107/65 - SOLGT 1 065 50 53 000
107/66 1 161 50 58 000
107/67 808 50 40 000

Merknad
Området har privat vannverk. Septik må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune.  

Sennesvik/Kvandal (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
59/50 971 200 194 000


Merknad
Tomta har privat vannforsyning. Uvisst ift. kapasitet og påkobling.
Septiktank må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune. 


Slik byr du

Send epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no med ditt bud på aktuelle tomt. Vi legger da ut budet på hjemmesida med frist for motbud. Bud under oppgitte utgangspris vil ikke bli akseptert.

Betingelser

Følgende betingelser gjelder ved kjøp av kommunal tomt:

  • Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.
  • I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg kr 4.913,-, samt dokumentavgift på 2,5% av kjøpesum og tinglysningsgebyr kr 585,-.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030

Bud mottatt 

Gnr 52 bnr 531                   Bud kr 98.000,-
Gnr 107 bnr 66                   Bud kr 58.000,-
Gnr 107 bnr 67                   Bud kr 40.000,-
Gnr 107 bnr 68                   Bud kr 165.000,-

Frist for motbud settes til 1. august.