Tomter til salgs

Kommunen har pr 21.03.22 totalt 11 tomter ute for salg. 

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Flere områder er nå sluttsolgt, men det er fortsatt boligtomter til salgs.

Tomter til salgs per 21. mars 2022

Klikk på plusstegnet nedenfor

Folkneset (4 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
91/96  - SOLGT      
91/107 1287 330 424 710
91/108 891 320 285 000
91/109 1209 320 387 000
91/110 1 262 300 379 000
91/104 - SOLGT      
91/105 - SOLGT      
91/106 - SOLGT      
91/103 - SOLGT      
91/102 - SOLGT      
91/101 - SOLGT      

 Merknad:
Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.

  

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av lekeplass, naust og båtutsett slik som skissert her:   

Rishaugan/Tangstad (2 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
       
80/72 1 184 250 296 000
80/79 998 230 229 540

​​
 

 

 

Gnr/Bnr 80/72

Gnr/Bnr 80/79

   

Stamsund (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/596 Aspeveien/Nygata - SOLGT 658 140  
52/500 1284 190 243.960
52/669 - SOLGT 622 80  
52/670 - SOLGT 942 71  
52/671 - SOLGT 744 74  
Tomt 1 Ringveien - SOLGT 1 213 108  
Tomt 2 Ringveien - SOLGT 1 170 109  
Tomt 3 Ringveien - SOLGT 1 416 107  
Tomt 4 Ringveien - SOLGT 1 254 108  

 

52/596 Aspeveien/Nygata

 
 

Vestersand (3 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 - SOLGT 1 126 150 169 000
107/69 - SOLGT 1 140 45 51 000
107/68 1 221 135 165 000
107/65 - SOLGT 1 065 50 53 000
107/66 1 161 50 58 000
107/67 808 50 40 000

Merknad
Området har privat vannverk. Septik må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune.  

Sennesvik/Kvandal (1 til salgs)
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
59/50 971 200 194 000


Merknad
Tomta har privat vannforsyning. Uvisst ift. kapasitet og påkobling.
Septiktank må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune. 


Slik byr du

Send epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no med ditt bud på aktuelle tomt. Vi legger da ut budet på hjemmesida med frist for motbud. Bud under oppgitte utgangspris vil ikke bli akseptert.

Betingelser

Følgende betingelser gjelder ved kjøp av kommunal tomt:

  • Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.
  • I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg, samt dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030