Viktig melding

Tinglysning

Tinglysing gir rettsvern for rettigheter i fast eiendom og andel i borettslag ovenfor tredjemann. Tinglyste dokumenter blir registrert i grunnboken for fast eiendom og grunnboken for andeler i borettslag.

Les mer om tinglysning her

Rundskriv for tinglysningen

Kontakt

Arne Klausen
Fagansvarlig geodata
E-post
Telefon 76 05 61 36