Viktig melding

Vei- og gateadresser

Veiadresse tildeles bygninger som brukes til bolig, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Boliger med egen ytre inngang skal ha eget adressenummer. Eiendommer og bygninger får tildelt adresse til den vei eller gate som de har hovedadkomst fra. 

Omadressering kan være aktuelt i forbindelse med fortetting, når adkomst endres eller når eksisterende bygning utvides med flere boliger med egen inngang. 

Kontakt

Lillian Nyborg
Fullmektig geodata
E-post
Telefon 76 05 61 35