Viktig melding

Lofoten brann- og redningsvesen

Lofoten brann- og redningsvesen er produktet av en samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Samarbeidskommunene har delegert myndighet til vertskommunen som skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser. Vestvågøy kommune er vertskommune og Flakstad og Moskenes er samarbeidskommuner.

 

Brannforebyggende boligtilsyn

Logg inn på MinEiendom
Norkart – eierinfo

 

Vår visjon:

«Enhver som bor, arbeider eller oppholder seg i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune skal kunne føle seg trygge på at systematisk arbeid for å øke den enkeltes sikkerhet prioriteres. Lofoten brann- og redningsvesen bidrar til dette gjennom å levere eierkommunene, deres innbyggere, næringsdrivende og andre med profesjonelt utførte tjenester innen området vern av liv, helse, miljø og materielle verdier.»

Kontakt

Ragnhild Sæbø
Brannsjef
E-post
Mobil 91 53 27 97