Viktig melding

Startlån og tilskudd

  • Du kan søke om startlån du ikke får lån i vanlig bank, og ikke har mulighet for å spare til egenkapital

 Hvem kan få startlån?

  • Familier med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Tilskudd

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner. 

Les mer om hva du kan få tilskudd til

Hvordan søker du

Du søker om startlån på hjemmesidene til Husbanken. På sidene finner du også informasjon om du kan få startlån og hvordan du søker. 

Informasjon og søknad om startlån

Hvordan behandler vi søknaden

Vestvågøy kommune behandler søknader om startlån og tilskudd.

Om du får et vedtak om finansieringsbevis, vil du kunne benytte dette i budrunder.

Når det er en konkret bolig, og du har godkjent vedtak, sender saksbehandler alle dokumentene til Lindorff for å få utstedt sikkerhetsdokumenter. Når Lindorff bekrefter at sikkerhetsdokumentene er i orden, vil saksbehandler sende en betalingsanmodning til økonomienheten i Vestvågøy kommune.

Kontakt

Startlån
E-post
Mobil 90 06 70 26

Tirsdag 10.00-11.30

Torsdag 10.00-11.30