Startlån og tilskudd

  • Du kan søke om startlån/tilskudd om du ikke får lån i vanlig bank, og ikke har mulighet for å spare til egenkapital
  • Søknadene behandles fortløpende så lenge det er lånemidler tilgjengelig. Disse er brukt opp i 2022 og du kan søke til neste år

Startlån og tilskudd er et virkemiddel fra Husbanken for at gitte målgrupper skal komme inn på boligmarkedet. Det er økonomienheten i Vestvågøy kommunen som behandler søknadene som kommer inn. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende og så lenge det er lånemidler tilgjengelig.

Søknad om startlån og tilskudd skal skje elektronisk. 

Har du behov for råd og veiledning - ta kontakt med rådgiver Kjersti Johansen på e-post startlan@vestvagoy.kommune.no eller telefon 90067026 - telefontid er tirsdag og torsdag fra 10:00 til 11:30. 

Målgruppe for startlån og tilskudd er:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Tilskudd
Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner. Det er også kommunen som behandler søknader om tilskudd, og også disse søknadene må være elektroniske.

Det kan søkes tilskudd for følgende:
Tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld

Tilskudd til utredning og prosjektering

 

Saksbehandling:

Når saksbehandling av søknad om startlån og tilskudd er ferdig, godkjennes innstilling av fullmaktshaver.
Hvis det er et vedtak om finansieringsbevis, vil søker kunne benytte dette i budrunder. Når det er konkret bolig, og søker har godkjent vedtaket sender saksbehandler alle dokumentene til Lindorff for å få utstedt sikkerhetsdokumenter. Når Lindorff bekrefter at sikkerhetsdokumentene er i orden, vil saksbehandler sende en betalingsanmodning til økonomienheten i Vestvågøy kommune.

 

Nyttige lenker:

Veiviseren - Bolig for velferd

Husbanken - Tips til deg som skal kjøpe bolig

Kontakt

Kjersti Johansen
Innkjøpsansvarlig/rådgiver startlån
E-post
Telefon 76 05 60 24
Mobil 900 67 026