Viktig melding

Priser for kommunale tjenester

  • her finner du en oversikt på priser og avgifter for kommunale tjenester
  • det er kommunestyret i Vestvågøy kommune som vedtar disse
  • Gebyrlist 2024 for bygg-, plan-, forurensning, jordlov og karttjenester finner du her…

Priser for kommunale tjenester og avgifter i 2023

Foreldrebetaling for barnehage, SFO og kulturskole

Helse- og omsorgstjenester

Vann og avløp

Utleiesatser for rådhuset og Meieriet kultursenter, og tomtesalg

Havneavgifter

Hele gebyrlisten

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00