Økonomienheten

Line Andreassen er leder for økonomienheten. Ansvarsområdene er:

  • Budsjett
  • Handlingsprogram
  • Arbeidsgiverkontroll
  • Fakturering og innfordring
  • Skatteoppkreveren

Vestvågøy kommunes organisasjonsnummer er 942570619