Viktig melding

Økonomienheten

Ansvarsområdene er:

  • Budsjett
  • Handlingsprogram
  • Arbeidsgiverkontroll
  • Fakturering og innfordring

Kontakt

Line Andreassen
Økonomisjef
E-post
Mobil 92 88 10 40