Viktig melding

Kommunedirektørens ledergruppe

Ledes av kommunedirektør Morten Dyrstad, han begynte i stillingen mars 2022.

Kommunedirektørens oppgaver er administrativ ledelse av kommunen iht. kommunelov og instruks.

Omstilling i kommunen, definere oppgaver og organisere. Iverksette prosesser og sikre god kommunikasjon mellom befolkning, politikere og administrasjon.

Motivere og utvikle kommunens personell.

Strategitenking i forhold til å øke befolkningens velferd. Langtidsplanlegging. Skape felles holdninger i organisasjonen. Ivareta lederansvar og være nærmeste overordnede for øvrig strategisk ledergruppe.

Dette er kommunedirektørens ledergruppe

Kontakt

Morten Dyrstad
Kommunedirektør
E-post
Mobil 41 24 24 41