Viktig melding

HR og tjenesteutvikling

Enheten HR og tjenesteutvikling skal bidra til at organisasjonen Vestvågøy kommune fremstår som attraktiv og veldrevet.  Og jobbe for at tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige ramme.

HR og tjenesteutvikling innehar en stab-/støttefunksjon, og skal bistå kommunedirektøren og ledere på alle nivåer innen tjenesteområdene med strategiske og operative oppgaver. 

Fra 1. januar 2022 har HR fått tilført arkiv (dokumentsenter), servicetorg og politisk sekretær.

Leder, Laila Salomonsen, opplyser at de nå jobber med flere interessante prosesser som; nytt rekrutteringssystem, e-signering, forbedring og forenkling av arbeidsprosesser, mm.

Hun opplyser at de stadig ønsker å forbedre seg, og at de framover vil bruke litt mer ressurser på stabsfunksjoner, og litt mindre på støtte.

Illustrasjonen under viser organiseringen for HR og tjenesteutvikling i kommuneorganisasjonen.
 

Kontakt

Laila Johansdatter Salomonsen
HR-sjef
E-post
Mobil 40 20 47 17