Viktig melding

Hovedverneombud

Ansatte kan her melde inn HMS-saker de ønsker vurdert tatt opp i til Arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

  1. spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
  2. spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
  3. planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,
  4. andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
  5. etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,
  6. helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Hovedverneombudet ser på hver sak som kommer inn, og tar vurderingen om de skal tas opp i Arbeidsmiljøutvalget.

Hvem melder; navn og arbeidssted

Melding kan sendes til hovedverneombudet på e-post: tor-arne.andreassen@vestvagoy.kommune.no

Kontakt

Tor Arne Andreassen
Lærer Svarholt/hovedverneombud
E-post
Telefon 76 05 60 11