Viktig melding

Arbeidsgiverpolitikk

Vestvågøy kommune står overfor flere utfordringer som arbeidsgiver:

  • Evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
  • Kommunens evne til utvikling og nyskaping som sikrer god tjenestekvalitet
  • En kultur som samler og skaper en sterk felles identitet

I den arbeidsgiverpolitiske plattformen som ble vedtatt i 2018 legges det strategier for å møte disse utfordringene.

Følgende hovedmål satt i Arbeidsgiverpolitisk plattform 2018-2026 for å møte de utfordringene som Vestvågøy kommune står overfor som arbeidsgiver i tiden framover:

Vestvågøy kommune er en framtidsrettet, attraktiv og foretrukket arbeidsgiver.

Se arbeidsgiverpolitisk plattform her (PDF, 2 MB)

.