Viktig melding

Qltura Fritidsklubb

Qltura Fritidsklubb holder til i lokalene til Meieriet kultursenter på Leknes.
Klubben er et rusfritt tilbud til ungdom fra 8 klasse – 19 år. 

Vi er opptatt av at fritidsklubben skal være en likeverdig og trygg arena for all ungdom. Vi er opptatt av å skape et godt miljø, der dårlig språkbruk og mobbing ikke tolereres.

På Qltura har vi blant annet kafé der vi selger varmmat til 20 kr hver dag. Vi har formingsrom, samtalerom, biljardbord, fotballspill, datakrok og store mengder brettspill. I tillegg til aktiviteter for ungdom på klubben, ønsker vi også at ungdommen skal bli introdusert for det mangfoldige aktivitetstilbudet kommunen har å tilby. Vi tenker oss jevnlige introduksjonskurs eller aktivitetsdager, i helger eller hverdager.

Qltura fritidsklubb åpnet i januar 2015. Helt fra starten har fritidsklubben hatt samarbeid med prosjektet «Fri tid» - et prosjekt finansiert av Bufdir med hensikt å bedre mulighetene for at flere unge skal få delta på ulike aktiviteter og oppleve mestring uavhengig av sosial situasjon og familiens inntekt. Vi har fram til i dag gitt ungdom mulighetene for å delta på ulike aktiviteter i samarbeid med noen få lokale lag og foreninger. Qltura har vært en viktig base i arbeidet med å informere og å rekruttere ungdom i målgruppa.

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt!

Kontakt

Britt Aune
Ungdomsarbeider Qultura fritidsklubb
E-post
Mobil 90 25 29 91