Viktig melding

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan (KDP) kultur 2020-2030 ble vedtatt av kommunestyret 23. juni 2020.

Kommunedelplan fysisk aktivitet 2022-2030 ble vedtatt av kommunestyret 15. februar 2022.

KDP kultur kan leses her (PDF, 2 MB)

KDP fysisk aktivitet kan leses her (PDF, 2 MB)