Viktig melding

Lag og foreninger

 

På Vestvågøya er det veldig mange lag og foreninger, som i sum ivaretar svært mange viktige funksjoner i lokalsamfunnet. De er møteplasser, demokratiskoler, skaper engasjement, identitet og tilhørighet, er kanaler for påvirkning, fungerer som ”vaktbikkjer”, er arenaer for læring, bidrar til et godt oppvekstmiljø, leverer velferdstjenester og beredskap, styrker folkehelsen og skaper aktiviteter. Den frivillige innsatsen representerer også en enorm økonomisk verdiskapning.

Disse filene gir en kategorisert oversikt over hvilke lag, organisasjoner og foreninger vi har i Vestvågøy, med navn, adresse, link til hjemmesider og annen kontaktinformasjon - det er bare å klikke:

Barne- og ungdomsorganisasjoner (XLS, 33 kB)

Diverse organisasjoner (XLS, 51 kB)

Helse- og hjelpeorganisasjoner (XLS, 37 kB)

Idretts- og sportsforeninger (XLS, 46 kB)

Innbyggerforeninger (XLS, 48 kB)

Lokalpartier (XLSX, 14 kB)

Musikkorganisasjoner (XLS, 42 kB)

Dersom du oppdager mangler ved listene, eller har noe å supplere med, så meld fra til kulturkonsulent Trond Handberg straks. E-post adresse: trond.handberg@vestvagoy.kommune.no. F.eks. bør så absolutt evt. nyvalgt leder meldes inn etter et årsmøte.

Hva skjer så i det frivillige kulturlivet i Vestvågøy?

Jo, veldig mye! Det fremkommer aller best på den nye og flotte arrangementskalenderen Ka nu. Her kan lag og foreninger legge inn arrangementer. 

Arrangementskalenderen Ka nu

Samskaping i kulturfeltet

Vestvågøy kommune/kulturenheten har deltatt som norsk partner i det nordisk-baltiske utviklingsprosjektet CO-OP (Co-creation in arts, culture and heritage), støttet av Nordplus Adult/Nordisk ministerråd. Prosjektet er avsluttet. I tillegg var det to danske partnere, samt én partner fra Latvia og én fra Litauen. Det dreier seg om samskaping i kulturfeltet – dvs. at offentlige, private og frivillige kulturaktører inngår i et likeverdig samarbeid med hensikt å definere problemer og designe og implementere nye og bedre løsninger for kulturlivet. Dette er svært relevant for lag og foreninger i Vestvågøy.

Mer om prosjektet samskaping i kulturfeltet (PDF, 639 kB)  

Kontakt

Trond Handberg
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 92 85 30 62