Lag og foreninger

På Vestvågøya er det veldig mange lag og foreninger, som i sum ivaretar svært mange viktige funksjoner i lokalsamfunnet. De er møteplasser, demokratiskoler, skaper engasjement, identitet og tilhørighet, er kanaler for påvirkning, fungerer som ”vaktbikkjer”, er arenaer for læring, bidrar til et godt oppvekstmiljø, leverer velferds-tjenester og beredskap, styrker folkehelsen og skaper aktiviteter. Den frivillige innsatsen representerer også en enorm økonomisk verdiskapning.

Disse filene gir en kategorisert oversikt over hvilke lag, organisasjoner og foreninger vi har i Vestvågøy, med navn, adresse og annen kontaktinformasjon - det er bare å klikke:

Barne- og ungdomsorganisasjoner (PDF, 16 kB)

Diverse organisasjoner (PDF, 43 kB)

Helse- og hjelpeorganisasjoner (PDF, 21 kB)

Idretts- og sportsforeninger (PDF, 36 kB)

Innbyggerforeninger (PDF, 43 kB)

Lokalpartier (PDF, 20 kB)

Musikkorganisasjoner (PDF, 40 kB)

 

Dersom du oppdager mangler ved listene, eller har noe å supplere med, så meld fra til kulturkonsulent Trond Handberg straks! E-post adresse: trond.handberg@vestvagoy.kommune.no.

Her ligger presentasjonen som Anne-Grethe de Geus holdt for lag og foreninger i Vestvågøy på Meieriet i mars. Alle lag og foreninger i Vestvågøy kommune har gratis tilgang til Tilskuddsportalen , presentasjonen ligger også tilgjengelig der. 

Kontakt

Trond Handberg
Inspektør Vestvågøy kulturskole/kulturkonsulent
E-post
Mobil 928 53 062