Viktig melding

Temaplaner

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Forskjellen mellom kommunedelplaner og temaplaner er at førstnevnte må følge prosesskravene i plan- og bygningsloven, mens planprosessene for tematiske planer blir designet etter behov.