Viktig melding

Kommunal planstrategi

Ifølge Plan- og bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunal planstrategi skal gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en ramme for kommunale planprosesser.

Planstrategien er et verktøy for kommunen til kunnskapsbasert prioritering av planoppgaver. Planstrategien er ikke en arena for å vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov, også hvilke som best kan løses ved interkommunalt samarbeid.

 

Planstrategien skal dermed klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I dette vurderingsarbeidet er det viktig for kommunen at planleggingen skal bygge på ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategi Vestvågøy kommune 2020-23

Vestvågøy kommunestyre vedtok planstrategi for perioden 2020 til 2023  (PDF, 2 MB)den 31.mars 2020.

Vestvågøy kommunes utfordringsdokument 2019 utgjør kunnskapsgrunnlaget for planstrategien.