Viktig melding

Handlings- og økonomiplan (HØP)

Tirsdag, 17. oktober, legger kommunedirektøren frem forslag til «Budsjett 2024» og «Økonomi- og handlingsplan 2024–2027» for kommunestyret. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret 5. desember 2023, og vil gjelde fra 1. januar 2024.

I Vestvågøy er handlingsplan, økonomiplan og budsjett samlet i ett dokument – kalt «Handlings- og økonomiplan» (HØP). Kommunestyret vedtar denne planen, som deretter blir gjeldende for de ulike fagområdene i Vestvågøy kommune. Planene er sentrale styringsdokumenter i kommunen.

 

Grafikk med illustrasjoner, tall og tekst - Klikk for stort bildeUtvalgte nøkkeltall, Økonomi- og handlingsplan 2024–2027

 

Under er kommunedirektørens forslag som legges frem for kommunestyret 17. oktober 2023:

 

Tidligere handlingsplaner (med økonomiplan og budsjett) som kommunestyret har vedtatt: